måndag 12 januari 2009

Mer kapital till bankerna

I flera stora ekonomier i världen har staten gått in med kapital i bankerna. I många fall har staten blivit den största och i en del fall majoritetsägare. Genom att öka bankernas egna kapital ges bankerna möjlighet att låna ut mer pengar. I Sverige lånar de svenska bankerna idag ut i stort sett lika mycket som innan krisen, problemet är snarare att ett antal utländska aktörer lämnat den svenska marknaden. Det finns därför ett behov av ökad utlåning från de kvarvarande aktörerna. Delvis har staten försökt fylla tomrummet genom att man gjort kapitaltillskott till Almi och Svensk exportkredit. Men precis som den tillträdande chefen för Finansinspektionen Martin Andersson anser jag att det vore bra om de svenska bankerna ökade sitt egna kapital. Dagens Industri skriver mycket informativt om på vilka sätt ett sådant kapital kunde tillföras bankerna.
I Sverige har Swedbank redan genomfört en nyemission på 12,4 miljarder och Handelsbanken har tillförts hybridkapital. De två övriga storbankerna, SEB och Nordea, har båda kapitalstarka ägare som mycket väl kan komma att tillföra mer kapital i den ena eller andra formen.
Jag tror att 2009 års viktigaste finanstermer kommer att vara kapitaltäckning, eget kapital och hybridkapital. Jag hoppas att ägarna till de svenska storbankerna tar kloka beslut för sina banker och dess kunder. Denna fråga är mycket viktigare för den svenska ekonomin än de mer populistiska frågorna om räntenettot och chefsbonusar.

DI SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: