onsdag 26 november 2008

Dags för Mona Sahlin att bekänna färg

Trycket börjar nu öka på socialdemokraterna att välja väg i energifrågan. Maud Olofsson gjorde allianssegern 2006 möjlig genom att ge upp den energiöverenskommelse som s, c och v hade. I måndags tog hon ytterligare ett steg mot en öppnare syn på kärnkraft. Men hur ska socialdemokraterna göra? Ska de ta fram en gemensam energipolitik med mp och v eller ska de ansluta sig till en bred fempartiöverenskommelse likt i pensionsfrågan? Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida verkar rekommendera det förra. För Sverige vore det dåligt däremot tror jag att Alliansen skulle vinna röster på ett sådant socialdemokratiskt agerande.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Min Ledarmot i riksdagen
Har ni några planer på att rätta till det här väldigt stora mattematiska felet någon gång?
Pga av det har jag nu varit utan el i tre månader. Verkar finnas väldigt få som gått ut grundskolan i riksdagen verkar det som.

Jag måste börja med att säga att det här är nog det menligaste lagbrottet jag stött på som drabbar alla dem som redan har det absolut sämst.

Att stor rätts osäkerhet inom socialtjänsten råder har nog få gått miste om.Dem som läst mina tidigare inlägg vet alldeles säkert.

Ska förklara ett riktigt menligt lagbrott som begås i hela Stockholm men även i andra delar av landet. Finns bland annat felaktiga Kammarrättsdomar från Göteborg att läsa på nätet.

För den nuvarande tillämpningen av socialtjänstlagen står i direkt motsats till vad som står i lagen. Den lagen som inte följs är:

Socialtjänstlag (2001:453)
4 kap. Rätten till bistånd
3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

För normala människor är detta plätt lätt.
Allt som står efter 1. Ska alltså beräknas en "Riksnorm" för inget annat.

Det innbär alltså att allt efter 2. gäller "Skäliga kostnader" ingen "riksnorm"
Som alla ser är Hushållsel under punkt 2. (Här som lagbrottet sker)

Det är nu det blir för svårt för socialtjänsten, komuner, stadsdelsnämnder och tydligen också domare i både länsrätt och kammarrätt.( Ni som läser det här kommer veta bättre)

För till att börja med iom att det som står under punkt 2. inte ska beräknas i någon "Riksnorm" så gör inte konsumentverket det heller.
Det innebär att det inte finns någon beräknad riksnorm för just hushållsel för där gäller ingen riksnorm utan "skäliga kostnader"

Nu inträder felaktighet nummer två.
Då inte konsumentverket har i uppdrag av regeringen att ta fram en riksnorm för det som står under punkt 2. så har konsumentverket valt att lägga in gammal statistik.
från Statistiska Central byrån (SCB).
SCB har absolut inte uppdrag av regeringen att ta fram någon riksnorm för huvudtaget som socialtjänsten kan använda felaktigt då "skäliga kostnader" gäller.

Nu kommer felaktighet nr tre.
Statistiska central byråns statistik stämmer inte med verklighet på något vis.
För det är bara i en statistikers outgrundliga hjärna som ett enpersonshushåll kan ha en betydligt förliten elförbrukning än i verkligheten.

Så dem som hängt med så här långt har förstått att:
#Det finns ingen riksnorm beräknad för 4kap 3§ andra stycket för där gäller "skäliga kostnader"
#Det är gammal statistik från SCB som finns i broschyren "koll på pengarna" som konsumentverket ger ut varje år.
#Det är direkt lagvidrigt att använda felaktig statistik och dels falskeligen kalla den för något annat än statistik och att använda den samma som någon gräns där lagen uttryckligen säger att "skäliga kostnader" är det som gäller.

Även fast SCBs statistik inte ska användas och dem inte har något uppdrag av regeringen. Så ska jag förklara för er hur felaktig denna statistik är.

Enklast är kanske att jämföra statistiken mellan en personshushåll och ett fyra personershushåll.

Först dom stora elförbruknings sakerna:
Spisen
Oavsett om du är själv eller 4st i familjen så går det åt exakt lika mycket el att laga en middag tex potatis,sås och pannbiff.
1. Såsen tar lika långtid ca 25 min
2. potatisen tar 40 min om du så kokar tre eller tio potatisar.
3. Pannbiff ungerfär samma tid mellan 2 eller 4 pannbiffar beroende på storlek på panna. 20 min
Till en middag går det åt ca 3kw/h oavsett om du är en person eller 4 personer.
Hur många som sen äter middagen påverkar inte elförbrukningen alls.

Kaffe bryggaren
Att göra en kanna kaffe tar lika långtid oavsett antal boende i en lgh hur många som sen dricker kaffet påverkar inte elförbrukningen (30 min kaffebryggning ca 0.5kw/h

Dammsugning
3 timmars dammsugning i veckan a´2kw/h = 6kw/h
6kw/h x 4 veckor = 24kw/h = 5 dagars el för en ensam.

För övrig elutrustning i en lgh så som:
kyl,frys,tv och dator är elförbrukningen den samma.
TV drar lika mycket ström vare sig du sitter själv och tittar eller alla fyra.

Den enda skillnaden mellan en personershushållet och fyrapersonershushållets elförbrukning är någon extra glödlampa som kan användas i fyra personershushållet.
Dvs 1kw/h eller 2kw/h per månad.

Alltså bör inte SCBs statistik mellan enpersonershushållet och fyrapersonershushållet skilja mer än någon kw eller två eller hur?

Då tittar vi på SCBs statistik:

Elförbrukning för ett enpersonershushåll 150kw/h = 5kw/h/dag
Elförbrukning för ett fyrapersonershushåll 300kw/h = 10kw/h/dag

(Utgångs förbrukning energirådgivningen 2426 kWh/år= 202kw/h)

Att det bara är i en statistikers outgrundliga hjärna som det i ett enpersonshushåll går att använda en halv kastrull med en och en halv potatis som bara tar 20 min att bli färdig framstår nu självklart.

Att den här statistiska felaktigheten inte upptäckts är skrämmande och säger mycket om kompetensen hos våra styrande och dem domare som inte kan lagen.

Bra att veta att i ingen av elförbruknings statisken ingår tvättmaskin eller diskmaskin.

I ett hem finns inget som kan göra så att en så stor skillnad kan uppstå mellan ett enpersoners hushåll eller ett flerpersonershushåll.
Så inte bara bryter socialtjänsten mot lagen dem använder felaktig statistik när dem gör det.

Till sist:
Alla bör nu ha förstått att det är statistik från SCB i broschyren "koll på pengarna"
Om man kallar statistiken för någonting det inte är att fara med osanning.
Kanske osant intygande och mened.
Det innebär att varje dom där SCBs statistik kallats något annat än just statistik är oriktiga och osanna. Det kan innebära att varenda mål där den enskilde fått avslag är ogiltig och måste göras om.

För att kunna följa lagen har Stockholms 27 komuner gått ihop och tagit fram en hemsida: Energirådgivningen.se
Där kan man enkelt och lätt göra den individuella bedömning skall göras.

Att Socialtjänsten ändå väljer att bryta mot lagen och ljuga inför rätten när dem kallar statistik för något det inte är måste vara ett överväldigande bevis för hur rättsosäkert våran nuvarande socialtjänst faktiskt är.

---------= E-brev från konsumentverket =---------------------
Konsumentverkets belopp i broschyren ”Koll på pengarna” är avsedda att användas som jämförelsematerial för hushåll som vill planera och följa upp sin ekonomi. De kan även vara underlag vid budget­rådgivning. Konsumentverket skall enligt sin instruktion utarbeta underlag för regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen omfattar dock inte kostnader för hushållsel och verket har inte något upp­drag att ta fram underlag för skälig förbrukning av hushållsel. Hushållsel ingår bland de poster i försörjningsstödet för vilka en individuell bedöm­ning bör göras för den biståndssökande.

Med vänlig hälsning

Ingrid Hallstan
Sakkunnig Hushållsekonomi
---------------------------------------------


Mvh
m00ns