måndag 3 november 2008

Intellektuellt hederligt

Äktenskapsfrågan är både komplex och starkt känsloladdad. Därför är det intressant och värdefullt när ledare med i många stycken diametralt motsatta åsikter samlas till en gemensam åsikt såsom görs på dagens Brännpunkt. Jag har hela tiden haft svårt med det sätt som kampanjen för könsneutrala äktenskap har drivits. I många stycken har den varit antiintellektuell och utgått från att man ska tvinga alla att tänka och tycka lika. Under toleransens baner har man drivit en mycket intolerant kampanj. Jag har här på bloggen under en lång tid förespråkat just den lösning som förespråkas på dagens Brännpunkt. Jag är av uppfattningen att förslaget att staten ska omdefiniera äktenskapsbegreppet, fortsätta låta trossamfunden sköta myndighetsutövning samt ge trossamfunden rätt att vägra att viga vissa är en ohållbar lösning. Med vändande post torde trossamfunden anmälas för diskriminering och därefter torde en ny process inledas för att lagen ska ändras. Detta förslag skulle därför inte på något sätt vara en lösning på den frågan som man säger sig vill lösa.

Tidigare blogginlägg i frågan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

http://dagestanmetoden.blogspot.com/2008/11/det-ska-kosta-polisjvlarna.html

Anonym sa...

tja en könsenutral äktenskapslag civilrättslig eller inte är fortfarande...diskriminerande. Äktenskapstanken är en religiös idé och ska staten inte vara diskriminerande i frågan bör den inte alls syssla med äktenskap....utan låta vemsomhelst ingå i vilket avtal de vill med vemsomhelst....och inte ha lagar som bara kan tillämpas för homo och hetro par...som utelsuter alla andra som älskar varandra ....för att man från början haft en religiös övertygelse om att Gud instiftat något som heter äktenskap....som man ser en likhet i i homosexuella relationer.

Leif Ekstedt sa...

Staten registrerar parens ansökan om hindersprövning. Sedan signerar de två avtalet. Sekulär modell.

Den religiösa modellen ger alla samfund möjligheten att välsigna paren och kan faktiskt bruka den vedertagna modellen som ger paret
en aktiv handling att lova det äkta förbundet med Gud.

Svaret varför inte moderaterna släpper vigselrätten är rädslan för att socialdemokraterna skall få hela makten i Kyrkomötet.
Hållbar motivering när man känner till att Kyrkomötet är beslutande organ. Men det förefaller som mitt partri inte vill kännas vid att kyrka och stat är åtskiljda.