onsdag 26 november 2008

Kortsiktighet skadar

Statsbudgeten som just nu behandlas i riksdagen är en av de mest expansiva i Europa, drygt 30 miljarder i stimulansåtgärder jämfört med 2008. Det av Aftonbladet hyllade brittiska stimulanspaketet som nu föreslås ligger i samma relativa storlek dvs ca 1 % av BNP. Men innan budgeten ens börjat gälla så skriks det högt om att det krävs finansiella stimulansåtgärder. Det som lätt glöms bort är att det kommer en dag imorgon också. De åtgärder som vidtas nu ska vara sådana som även är bra på lång sikt. Jag tycker det är väldigt bra att statsministern och finansministern inte låter sig stressas till kortsiktighet. Att Aftonbladets ledarredaktion är av en annan uppfattning är väl inte så konstigt. I dagens ledare kritiserar man Fredrik Reinfeldt för att han som statsminister försöker tänka långsiktigt. Jag tror att de utgående från sina bevekelsegrunder gör rätt i att kritisera. Om de skulle lyckas med att få statsministern att börja tänka kortsiktigt och populistiskt som Mona Sahlin och Thomas Östros då ökar socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2010.
Vad borde då staten göra. Jag skrev om det igår i ett blogginlägg "Vad som göms i snö kommer upp vid tö".
Aftonbladet

Inga kommentarer: