torsdag 6 november 2008

Hear, Hear!

Idag försvarar forskaren och reservofficeren Karl Ydén sin doktorsavhandling ”Kriget och karriärssystemet” vid Göteborgs universitet. Jag har avhandlingen liggande på mitt bord men jag har hittills endast hunnit skumma igenom innehållet. Men utan att ha läst avhandlingen är jag rätt väl insatt i ämnet och jag delar i allt väsentligt Karl Ydéns slutsatser. Det är slående hur en organisation som inte utsätts för en utvecklande konkurrens tenderar att bli alltmer introvert och fokusera mer på interna processer än på utleverans. För fyra år sedan gav överbefälhavaren ut en liten bok, ”Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring”, där han lyfte fram många av de synpunkter som Karl Ydén nu framför. Men trots de goda ambitionerna är det svårt att avläsa några riktigt tydliga förändringar. Även det politiska systemet bidrar till att försvåra Försvarsmaktens fokusering på resultatet. Med några ytterligt få undantag så saknar Sverige genuint kunniga och intresserade försvarspolitiker. Detta tar sig bland annat uttryck i att frågorna till Försvarsmakten ofta berör ämnen som inte har någon tydligare koppling till den operativa förmågan, t.ex. utformningen och lokaliseringen av en musikkår och deltagande i HBT-festivaler.

Jag önskar Karl Ydén lycka till på disputation och framförallt önskar jag honom välkommen upp på den försvarspolitiska diskussionsscenen. Sverige behöver en livaktigare och relevantare försvars- och säkerhetspolitik. Kanhända får vi ha Karl Ydén som gäst i ett kommande avsnitt av ”Den politiska talradion”.

I övrigt rekommenderar jag ÖB:s små böcker ”Vägen Framåt”, ”Här och Nu” samt ”Både och” till läsning. De återfinns, för gratis nedladdning, på Försvarsmaktens hemsida http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Dokument/Publikationer-och-bocker/

DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

7 kommentarer:

Anonym sa...

"Sverige behöver en livaktigare och relevantare försvars- och säkerhetspolitik."

Ja framförallt behöver väl Sverige ett försvar! Eller är det tänkt att FRA skall sköta det också?!

Anonym sa...

Ja, det var ett intressant förslag - Vi kanske kan lägga en liten del av FRA:s resurser på att avlyssna försvarsmaktens kommunikation, känns ju som bristen på vettig organisation är stort hot mot vår säkerhet.

Det blygsamma deltagandet i pride och försöken att reklamrekrytera de experter som man sedan inte kan ta hand om, måste nog vara en blygsam post i sammanhanget.

Anonym sa...

Det är en riktigt bra artikel i DN och Göran Petterssons kommentar är också bra. Viktigt att inse att problematiken finns på andra ställen: Polisen - definitivt, sjukvården ? skolan ? Egna arbetsplatsen ?

För försvarsmakten tror jag man måste bita i det sura äpplet och ändra anställningsvillkoren för officerare.

Anonym sa...

ÖB:s små häften är tramsig retorik för lättledda. På så sätt är de intressanta, men inte annars.
Och jag hoppas att man mer börjar ifrågasätta rekryteringskampanjerna än officerarnas karriärsgång, eftersom kampanjerna förmedlar en närmast hollywoodsk bild av soldaten som hjälte, istället för sanningen - en propaganda som svenska ungdomar inte ska behöva få i sig!

Anonym sa...

Lobbygrupper påverkar regeringen och departementet som i sin tur anmodar ÖB att dra igång kampanjer om genus, hbtq, mångfald och annat som vi gott kunde klara oss utan.
Jag har inget förtroende för FM förmåga att försvara landet men min karriär är beroende av att jag håller tyst så jag fortsätter med gycklet.
Visst är jag feg men min familj måste ha mat på bordet.

Anonym sa...

Officer:
Och eftersom de flesta resonerar som du så kommer våra politiker undan med det ena jävelskapet efter det andra! FRA, Teledatalagring, Piratlag m m.
En dag kommer folk att vakna och inse att Sverige inte är en demokrati längre, men då är det för sent!

Anonym sa...

Här kommer ett radikalt förslag. Inför ett yrkesförsvar och rekrytera äldre personer till grundutbildningarna än idag. Jag skrattar åt min lumpartid idag. Vilken verklighetsfrånvänd dagisverksamhet det var. Fjuniga fänrikar i 20-årsåldern ska lära ut stridskunskaper till unga pojkar och flickor utan livserfarenhet.

Försvarets problem med värdegrunden har att göra med detta. Det är huvudsakligen unga pojkar som kommer direkt från gymnasiet som utbildas till soldater. Bara en soldatpopulation bestående av osnutna ynglingar kan acceptera den pubertala jargong som präglar försvaret. Allt detta snack om att runka upp stridskukarna, porrblaskor i drivor på toaletter och logement samt struntviktiga fänrikar som ryter och beter sig som svin. Vilken fars det är!

Om soldaterna var 25 år när de rekryterades skulle det bli andra bullar. Då skulle inte den där pubertala jargongen som präglar försvarsmakten existera länge till. Den fänrik som börjar dilla om att runka upp stridskukarna skulle göras till åtlöje och hånas som den idiot han är. Försvaret skulle bli en mer vuxen organisation där allt flams och trams som idag präglar verksamheten försvinner.

Fokus skulle ligga på att skapa soldatfärdigheter och diskussioner om krigets realiteter skulle präglas av ett större allvar. Inte som idag där man har förvuxna pojkar till officerare vars förebild är serganten i Full metal jacket.

Min tid i det militära är utan tvekan den mest skrattretande episoden i hela mitt liv. Men jag är övertygad om att en mognare och mer livserfaren soldatkår skulle göra hela skillnaden.