fredag 7 november 2008

Rätt och fel i försvars- och säkerhetspolitiken

Idag överlämnar försvarsministern planeringsanvisningarna inför den kommande försvarspropositionen till Försvarsmakten. Det har varit en lång resa men om anvisningarna håller vad ministern förespeglar på dagens DN Debatt så har väntan varit tiden värd. Jag gillar lösningen med stående respektive kontrakterade stridsgrupper. Även idén om att det så långt möjligt är samma organisation som ska användas nationellt som internationellt. Jag har tidigare skrivit om förändringen av värnplikten och jag konstaterar glatt att det förslag som nu föreslås ligger mycket nära det jag talat för sedan länge.

Men även om försvarspolitiken nu verkar få en bra inriktning innebär inte det att allt är bra. För det första blir försvarspolitiken inte bättre än den säkerhetspolitik den omfattas av. Det är säkerhetspolitiken som är strategin. Här haltar det betänkligt. Vi får hoppas att socialdemokraterna kan lösa upp sin mentala låsning och anpassa sin säkerhetspolitiska hållning till verkligheten. Förhoppningsvis ger valet av Barack Obama socialdemokraterna en chans att förändra sin syn på USA och Nato. En annan avgörande fråga handlar om organisationens effektivitet. Forskaren Karl Ydén tog i gårdagens DN upp frågan om officerssystemets bristande anpassning till kärnuppgifterna. Det finns även fortsatt mycket att göra inom försvarsmyndigheterna för att höja produktiviteten. Slutligen står Sverige liksom flertalet andra Europeiska länder inför ett delvis förändrat världsläge. Nedrustningens era efter kalla kriget går mot sitt slut och vi får vara beredda på att vi kommer att behöva satsa relativt sett mer pengar på vår gemensamma fred och säkerhet.

I det senaste avsnittet av den politiska talradion talar vi om det amerikanska presidentvalet och berör bland annat vilka konsekvenser vi tror det kommer få för Sverige. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tolgfors måste vara tokig. Det han nu lanserar som en nyhet och en briljant idé – att vi inte har något försvar och därför behöver stärka det – har ju vanligt folk vetat och tyckt i evigheter. Tummen ned!

Anonym sa...

Ja inte finns det mycket krut i en tomhylsa!