lördag 15 november 2008

Led inte svensk fordonsindustri vilse!

Ofta är det bra om man inser sin egen relativa storlek, eller tydligare uttryckt "litenhet". Det är genom att handla med andra länder som Sverige lyfte sig från fattigdom i början av 1900-talet. Därför ska vi vara mycket försiktiga med att införa speciella svenska regler för en produkt som personbilar som är så beroende av internationella standarder och logistiksystem (tankställen). Jag har varit mycket kritisk mot den svenska satsningen på etanoldrift för bilar. Den viktigaste utgångspunkten för min kritik har varit att etanol inte har haft potentialen att bli ett nytt ”världsbränsle” för fordon. En ensidig svensk satsning riskerar därmed att leda in svenska fordonstillverkare på en teknik som försämrar deras möjligheter till den viktiga exporten. I god miljöanda har jag letat upp en debattartikel jag skrev i januari 2007 och återanvänder den här på bloggen. Den är alltså skriven innan IPCC och Al Gore fick Nobels fredspris och moderaterna blev det nya miljöpartiet. Har den överlevt tidens växlingar?

******************
Vid den stora bilmässan i Detroit presenterade världens största biltillverkare, General Motors, en ny eldriven bil. Tack vare den snabba utvecklingen av batteritekniken som skett under de senaste åren är det nu möjligt att bygga en eldriven bil som har samma eller till och med bättre prestanda än en motsvarande bensindriven bil. Efter en uppladdning på cirka tre timmar går bilen att köra i cirka 6 mil. Den stora huvuddelen av alla bilresor som görs är kortare än 6 mil. Elkostnaden för denna resa skulle även med dagens höga elpriser stanna vid 15 kronor! Om behov finns att köra längre än 6 mil mellan laddningarna så går även det bra. Bilen är utrustad med en etanoldriven motor som automatiskt laddar upp batterierna. Mycket tyder också på att batteritekniken kommer utvecklas ytterligare vilket gör det troligt att bilens aktionsradie på enbart el kommer att kunna utökas.

Denna nyhet är mycket spännande för Sverige av flera skäl. Saab autombile i Trollhättan ägs av General Motors. Det finns därför stora chanser till att denna typ av elbil även kommer att tillverkas i Sverige och därigenom säkerställa en svensk personbilsproduktion. Sverige har dessutom goda förutsättningar till att bygga ut vår redan stora elkraftsproduktion. Om stora delar av personbilarna drivs med eldrift ger det en stor vinst för miljön. Bilismens utsläpp av avgaser i form av kväveoxider och koldioxid kan i stort sett upphöra. Dessutom minskar bullerstörningarna då elbilar är mycket tystare än konventionella bilar. En övergång till elbilar innebär också en stor fördel för den svenska nationalekonomin. Istället för att importera bensin och diesel så skulle våra bilar kunna drivas av i Sverige producerad elektricitet. Slutligen så är en växling till elbilar även vara bra ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vårt beroende av instabila oljeländer i mellersta östern minskar dramatiskt.

Men som alltid finns det några svårigheter att övervinna. I detta fall är de i huvudsak politiska. För att denna positiva utveckling ska bli möjlig krävs att vi satsar på en utbyggd produktion av elkraft. Det alternativ som ligger närmast till hands är en utbyggnad av kärnkraften. I regeringsförklaringen så deklarerade regeringen att man redan under denna mandatperiod kommer att pröva kraftindustrins ansökningar om att uppgradera dagens kärnreaktorer. Detta skulle ge ett tillskott på el motsvarande de två reaktorerna i Barsebäck som förtidsavvecklades av den socialdemokratiska regeringen. Vidare avser regeringen bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig energiöverenskommelse. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi borde lära av Finland. I Finland bygger industrin ny toppmodern kärnkraft. Tillstånd för detta har getts med bred majoritet av den finska riksdagen. En liknande uppgörelse borde vara möjlig i Sverige.

SvD SvD HD DN
Aftonbladet

Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det som är intressant i sammanhanget är att den nya norska elbilen "Think" har 18 mils räckvidd, så det du presenterade på din blogg förra året som framtiden inom bilindustrin har redan blivit frånsprunget.

http://www.teknikensvarld.se/nyheter/071130-think/index.xml


Min åsikt om svensk fordonstillverkning kan sammanfattas med 2 punkter.

1. De har tillverkat bilar för en marknad som minskar kraftigt.
2. De bilar de tillverkat håller undermålig kvalitéMan kan inte hålla en omodern industri under armarna med stödpaket, det är inte marknadsekonomiskt gångbart.

Anonym sa...

Ett SCOOP!
Volvo och Saab går i konkurs, mer än 100 000 jobb bort!

Göran Pettersson sa...

Jag håller med om att det vore olyckligt om staten gjorde stödpaket som förhindrade en marknadsekonomisk utveckling. Många av oss minns varvsstöden som inte bidrog till att göra svensk industri mer konkurrenskraftig.

Anonym sa...

Många biltillverkare, speciellt de asiatiska, insåg för 10 år sedan vartåt det barkade och de har sedan dess utvecklat bilar som inte är beroende på fossilt bränsle.

Nu springer de om samtliga andra biltillverkare och det verkar som (speciellt i USA) det enda dessa tjatar om är statligt stöd.

Hur vore det om de ställde om sin utveckling och tillverkning istället, än är det inte för sent.


Jag har för mig att Saab hade påbörjat ett samarbete med Vattenfall och nåt bensinbolag ang Elbilar och tankstationer.

Har du koll på det eller ska man skicka ett mail till vattenfall eller saab och kolla det.

Eller ligger det på näringsministerns bord?

Magnus sa...

Jag förstår inte kopplingen till din rubrik?

Göran Pettersson sa...

Till Magnus:
Den är kopplad till följande påstående i texten:
" Den viktigaste utgångspunkten för min kritik har varit att etanol inte har haft potentialen att bli ett nytt ”världsbränsle” för fordon. En ensidig svensk satsning riskerar därmed att leda in svenska fordonstillverkare på en teknik som försämrar deras möjligheter till den viktiga exporten. "

Anonym sa...

Tekniken för rena elbilar som klarar äver 40 mil är redan klar och färdiutvecklad men på grund av att inte infrastrukturen finns så kommer i stället Dual mode bilar att marknadsföras till att börja med. Masspruduktion startar i dagarna i en 180 hektar stor fabrik av en dualmode bil som går 11 mil på el innan en bensinmotor (o.6 l mil) drar igång generatorn.

Vattenfalls planerade utbyggnad av vindel kommer att kunna driva en bilfotta om 4 miljoner bilar i sverige men man kan ju förnya atomkraften ändå.

Bloggaren KAS

Anonym sa...

Gör en brasilanare!

Din föreställning att en svensk satsning på etanol skulle vara dålig för svensk fordonsindustri är förlegad. Det är socialdemokratins och högerblockets gemensamma avsaknad på långsiktig miljöpolitik som har försatt oss i denna situation där Volvo och Saab tillverkar bilar som ingen välutbildad person vill köpa med tanke på växthuseffekten. Volvo och Saabs ledning har förstås också ett stort eget ansvar för sina affärsstrategier.

Det finns många marknader för etanolfordon i världen. Vad jag minns kör t. ex. huvuddelen av fordonen i Brasilien på etanol. Etanol kan mycket väl vara en framgångsrik nisch för den relativt lilla volym bilar Volvo och Saab tillverkar sett till den totala volymen tillverkade bilar i världen. De flesta bilar som körs på etanol kan ju t. ex. också köras på andra bränslen.

Regeringen Reinfeldt måste nu visa upp enighet i fordons- och miljöpolitiken och inte flaxa hit och dit med förslag som motsäger varandra. Alliansens miljöpolitik är kaos förnärvarande. Snälla ändra på det.

Anonym sa...

många tankar här. att etanol skulle vara ett alternativ är väl inte aktuellt. det är väl bevisat att det inte finns yta på jorden att odla det som ska konverteras till etanol. elbil är ju intressant, men innan man kan ta familjen 70 mil till sthlm kommer det ju ta tid, om det alls kommer att gå.. (och det går inte i en nissan micra) Men det är kanske inte något man ska erbjuda medborgarna i framtiden (flexibilitet, resor, fysisk tillgänglig kommunikation som skiljer vårt samhälle från det förindustriella)? Räkna med att SJ kommer att höja priserna då. typ 18ggr. Sen att som (c) tro att man kan byta ut hela bilparken på 10 år är väl också en fantasi. alla har inte råd, men dom kanske inte behöver bil, lika mycket som oss andra som har råd? får man föreslå en blandad lösning, hybridteknik, fossila och andra bränslen, och låt folk bestämma själva utan statlig och politisk åsikts- och normbildning.

Anonym sa...

Det är väl snarast etanolen som är förlegad. Säkert har Brasilien så det räcker för dem att köra på och för några till också. Men det finns en stor del av världen kvar. Vi kan inte plöja upp hela jorden, skogar måste få finnas kvar. De säger att antalet människor planar inte ut förrän vid 9 miljarder. Vilka ska få äta och vilka inte?
Tacka vet jag elbilar. Det är den teknologi som kommer att slå ut de andra.

Anonym sa...

Komplett total klimatinkompetens! Det är ju bara att räkna på vad detta förslag ger i minskade växhusgaser; Mindre än 2-3 % av vad statliga Vattenfalls kolkraftverk släpper ut. Men det är väl ingen som kan räkna när det gäller klimatarbetet...
Suck!

Anonym sa...

@mattias.

ska man mer än 40 mil kan det vara ett alternativ att ta tåget, fast då gäller det att SJ drar ut huvudet ur röven och ser till att priserna blir realistiska.