måndag 10 november 2008

Nu skrivs ekonomisk historia

Nu ger sig även Kina in mer aktivt på banan och meddelar att man kommer att försöka motverka lågkonjunkturen genom ekonomiska stimulanser. Vi talar nu om sådana enorma ekonomiska paket att det torde saknas referenser för hur man ska beräkna effekterna. Jag tror att den perioden vi nu genomlever i efterhand kommer att beskrivas som minst lika viktig som när USA gav upp dollarns koppling till värdet på guld.

Det finns ett antal förhållanden som med lätthet inses att de inte är långsiktigt hållbara. Däremot precis som med bolånebubblan är det hart när omöjligt att med någon som helst precision bedöma när det spricker. En sådan här obalans är skillnaden i priset på arbetskraft mellan Europa och USA å ena sidan och Sydostasien å den andra. Det kan inte vara långsiktigt stabilt att samma arbete betalar sig 50 gånger högre i Sverige än i Kina. Vi kommer därför någon gång i framtiden få uppleva en radikal förändring av de relativa lönenivåerna. Hur detta kommer att upplevas i Sverige kommer till stor del bero på i vilken takt produktiviteten höjs inom industrin. Jag tror också att vi inom en inte alltför lång tid kommer att få vara med om en mycket snabb omställning av energisystemen bort från olja och gas och över till nya energikällor och renad kolkraft. Skälet till detta kommer inte i första hand att vara miljöhänsyn, även om de argumenten kommer att användas flitigt, utan ekonomiskt och framförallt säkerhetspolitiskt. USA pumpar varje år över gigantiska belopp till stater där antiamerikanska regimer frodas tack vare dessa petrodollar.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: