torsdag 6 november 2008

Naivt och ogenomtänkt

Igår meddelade Fredrik Reinfeldt att regeringens partiledare inte kommit överens i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning och att man istället skulle låta riksdagens partigrupper driva frågan vidare. Det verkar som om det arbetssättet har blivit det normala i detta komplicerade och känsloladdade ämne. Trots att socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning varit väldigt högljudda anhängare av homoäktenskap så lyckades man inte under sina senaste tolv år i regeringsställning driva fram en proposition i ärendet.

Personligen så står jag i denna fråga mycket närmare kristdemokraternas Göran Hägglund än min egen partiledare och Mona Sahlin. Jag tycker att flera av de lösningar som föreslås av kristdemokraterna är mycket mer logiska än de som mitt eget parti framför. Jag har hela tiden haft svårt med det sätt som kampanjen för könsneutrala äktenskap har drivits. I många stycken har den varit antiintellektuell och utgått från att man ska tvinga alla att tänka och tycka lika. Under toleransens baner har man drivit en mycket intolerant kampanj. Jag är av uppfattningen att förslaget att staten ska omdefiniera äktenskapsbegreppet, fortsätta låta trossamfunden sköta myndighetsutövning samt ge trossamfunden rätt att vägra att viga vissa är en ohållbar lösning. Med vändande post torde trossamfunden anmälas för diskriminering och därefter torde en ny process inledas för att lagen ska ändras. Detta förslag skulle därför inte på något sätt vara en lösning på den frågan som man säger sig vill lösa. Den enligt min uppfattning rimliga lösningen är att göra en tydligare bodelning mellan kyrkan och staten. Inför en civilrättslig samlevnadslagstiftning och återlämna äktenskapet till kyrkan.

Maud Olofssons har dessutom en mycket underlig tolkning av partiledaröverenskommelsen. Enligt SvD har hon sagt ”Grundvärderingen om allas lika rätt och värde har varit utgångspunkten. Därför gläds vi nu när lagstiftningen likvärdigt värdesätter kärlek och ger samma möjlighet för alla att gifta sig också i kyrkan, säger Maud Olofsson.” Vad menar hon? Ska staten ta över kyrkan igen? Är det riksdagen som ska bli kyrkans högsta teologiska instans?

Det är intressant att konstatera att medborgarna i den amerikanska delstaten Kalifornien, som i många stycken är mer liberala än vi svenskar när det gäller livsstilsfrågor, i tisdags röstade för att förbjuda samkönade äktenskap. De har gått före men nu uppfattat att man gått in i en återvändsgränd.

Jag rekommenderar också bloggaren Janne Petterssons kommentar i frågan. Trots att han inte delar KD:s uppfattning anser han ändå att deras förslag var helt rimliga.
SvD SvD Dagen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Japp! Jag förstår inte vad som är svårt, lösningen är uppenbar: Bodela stat och kyrka till 100% och frikoppla religöst 'gifte' med lagens 'samregistrering'. Statusen 'gift' är något som sedan lämnas helt fritt att användas och tolkas av religösa organisationer och individer. Att vara gift med någon av samma kön, flera personer, ensam själv, eller med "djävulen"; allt blir ok! 'Samregistrering' i lagens mening kräver dock två villiga faktiska individer av valfritt kön.

Ett större urval statsägda kyrkor måste samtidigt öppnas upp till samtliga religösa organisationer och privatpersoner att hyra, på samma vilkor man kan hyra t.ex museumlokaler idag. Avskaffa den (valfria) finansieringen av kristna kyrkan på skattesedeln och inför istället en obligatorisk kulturminnesavgift som betalar de statligt ägda kyrkorna.

Om sedan t.ex. ett kristet förbund vill ha ensamrätt för en kyrka så får de bygga en själva utan statliga bidrag. Liksom samma sak gäller en religös organisation av djävulsdyrkare.

Staffan Strömbäck sa...

Göran, jag kan tyvärr bara hålla med.

Både avseende sakfrågan, relationen till (kd), Fredrik image som en inlyssnande person och politiskt taktiskt är det här obegripligt. Har bloggat om det http://staffanstromback.blogspot.com/2008/11/naivt-och-ogenomtnkt.html

Anonym sa...

Intressant att en moderat sticker ut hakan gentemot sin partiledning !

Följde moderatstämman & blev förvånad över den kovändning som presenterades. Endast en moderat katolik påvisade tillit till historiska normer.

Denna problemställning svärtar faktiskt ned moderaterna & ger det nyliberala tänkandet en tydlig bild av brådmogenhet.

Det tidigare traditionellt värdekonservativa M, bytte kappa & skeppade det tidigare försvarsområdet Svenska kyrkan till historiens skräpkammare.

Dessutom har Reinfeldt givit ett ytterligare vapen till sekulära avvecklare i och med att nästa steg till att tvinga religiösa vigselförrättare att avsäga sig sin tro på sakramentet äktenskap.

Tidigare har KD påvisat ett väl så utsuddande av bokstaven K i partinamnet, men nu rätade man på ryggen.

Reinfeldt borde förstått att KD:s själ köpskår man inte om.

Regeringen hade kunnat falla för denna fråga & majoriteten av KD:s kärnväljare hade inte sörjt.

Det främsta kärnvärdet för KD är absolut viktigare än att regera.
Det förvånar att Reinfeldt påvisat en sådan brist på ledarskap.

Det amerikanska valet har påvisat en backslash för vurmare av enkönade äktenskap - trots Obama.

Denna backslash kan mycket väl uppstå i Sverige till nästa val.

Betänk 43.000 vigslar sker varje år i Sverige. Hitintills har 300 partnerskap ingåtts !!!

Med dessa siffror så kan man ju undra om inte de övriga partierna i Riksdagen är lomhörda eller ser Görg Heider som föredöme...
//
Nils