lördag 15 november 2008

Liknande fråga liknande resultat

Igår redovisades en sifoundersökning där de intervjuade hade fått svara på frågan vem har du störst förtroende för som statsminister Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin? Resultatet blev en tydlig majoritet för Fredrik Reinfeldt (55 % mot 33 %). Idag redovisar Aftonbladet en liknande undersökning även denna gjord av Sifo. Den här gången har frågan istället varit vilket förtroende man har för partiledaren och man har fått välja mellan olika alternativ från ”mycket stort” till ”inget alls”. Även om frågeställningen skiljer sig åt från gårdagens undersökning så blir väljarnas dom den samma. Fredrik Reinfeldt vinner förtroendefrågan med stor marginal. I Aftonbladets undersökning är det 49 % som anger att de har stort eller mycket stort förtroende för Reinfeldt och endast 34 % som har det för Sahlin. Det är också slående att cirka 40 % av de socialdemokratiska väljarna inte anser sig ha ”stort eller mycket stort” förtroende för sin partiledare. Detta torde vara en första signal för att många av dem kan vara på väg att byta parti och komma tillbaka till Alliansen och kanske främst moderaterna.

Så här skrev jag om motsvarande undersökning som redovisades för ett år sedan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: