torsdag 13 november 2008

Förmiddag med riksbankschefen


Om Stefan Ingves inte hade blivit riksbankschef borde han ha blivit lärare. Idag har riksdagens finansutskott tillbringat förmiddagen med att ha offentlig utfrågning av riksbankschefen om såväl penningpolitiken som den finansiella stabiliteten. Jag tycker att det var en av de bättre utfrågningarna som vi haft och detta mycket tack vare vår ”lärare”. Här följer några korta personliga reflektioner efter utfrågningen.
Riksbankschefen var klart kritisk till den europeiska processen som ledde fram till införandet av garantiprogrammet. Enligt honom hade det varit bättre med ett enklare system med lägre avgifter. Ett sådant system skulle snabbare ha normaliserat förhållandena på finansmarknaden. Min tolkning är att detta är kritik mot den ”prislista” som tagits fram av den Europeiska centralbanken ECB.
En annan slutsats är att penningpolitiken och säkerställandet av stabiliteten i det finansiella systemet inte är två helt oberoende frågor. Det är en av de viktigare förklaringarna till den snabba revideringen av räntebanorna.
På frågan om varför riksbanken inte agerat tidigare mot den finansiella krisen svarade riksbankschefen något i stil med ”Det är ingen mening att ta hostmedicin innan man fått hosta, den har ingen effekt då”.
Vidare kan man konstatera att ungefär hälften av alla utestående bostadsobligationer numer finns hos staten. Det kommer att bli en grannlaga uppgift att i takt med att marknaden normaliseras återföra dessa till privata händer.
Hela utfrågningen finns tillgänglig via riksdagens webbtv.
DN E24 VA DI SvD Affärsvärlden
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, Ingves är toppen!

Han är lugn och pedagogisk i sina förklaringar.

Jag såg hela utfrågningen på TV!

En fråga, kanske inte direkt i samband med bara just denna utfrågning!

Jag har ett antal gånger irriterat mig på att Regeringens och Riksdagens presskonferenser och debatter inte går att spela in på min dator (utan specialknep...)

Jag skulle vilja spara en hel del debatter på DVD-skivor och på sätt själv dokumentera historiska händelser. En del föredrag från riksdagen som bl a sänds på SVT24 är väldigt lärorika och viktiga!

Kan inte du höra dig för om det inte går att greja utsändningarna i format som inte är Realmedia (r) osv. Allt i syfte att de som tittar ska kunna själva spela in materialet då det sänds i riktigt bra bildkvalitet. Alternativet är ju annars, tycker jag, att Riksdagen och Regeringen garanterar evig åtkomst till materialet via streaming och det verkar väl lite överdrivet.

Göran Pettersson sa...

Jag har vidarebefordrat dina kommentarer till riksdagens informationsavdelning.

Göran Pettersson sa...

Här kommer svaret från riksdagens informationsavdelning.


I riksdagens webbarkiv går det dock bra att spara filerna till sin egen dator för att t.ex. bränna en skiva.

Om användaren inte gillar Real så kan han/hon börja med att välja formatet Mpeg i högerkolumnen på webb-tv-sidan. Mpeg-filerna är dock större/tyngre och tar därför längre tid att ladda hem.

För att spara filen klickar han/hon sedan på ikonen (som liknar en diskett) direkt till vänster om namnet på den talare som han/hon vill spara (anförandenumret står ännu längre till vänster). Se exempel:


Tyvärr går det bara att spara ett anförande i taget.

Vi håller nu på med ett projekt som går ut på att göra om hela webb-tv-systemet. I det nya systemet är det tänkt att det ska gå att se en hel debatt i en följd och även ladda hem en hel debatt utan att behöva spara ett anförande i taget. Det kommer också att bli andra filformat, Real kommer att tas bort och ersättas av bl.a. Flash och Mpeg4.

Anonym sa...

TOPPEN!

Stort Tack för hjälpen!

Inte din ledamot sa...

”Det är ingen mening att ta hostmedicin innan man fått hosta, den har ingen effekt då”.

Om Ingves hade läst grundkurs i nationalekonomi borde han veta att det tar 6-18 månader innan penningpolitiken ger effekt. De flesta ekonomer var kritiska till räntehöjningarna redan i början av 2008, då det stog klart att vi var på väg in i en lågkonjuktur som därmed skulle förvärras. Ingves har dock kört på som en målstyrd robot, med inflationen som enda parameter, dvs. velat straffa låntagarna för de höga världsmarknadspriserna på olja & mat. Självklart dödas då till slut den inhemska efterfrågan.

Jag klandrar givetvis inte Ingves för den globala krisen, men jag skulle rekommendera mer nyanserade instruktioner till riksbanken i fortsättningen, där man även väger in den aktuella konjukturcykeln.

Anonym sa...

Jag har nu sökt på "webbarkiv" och hittat ingenting!

Jag hittade nåt om "webb-tv" men blev inte mycket klokare... Inte lyckades jag söka/hitta någonting där...

Det är definitivt inte användarvänligt! Det är kanske lite hemligt?

Du gjorde en insats i varje fall!