måndag 10 november 2008

Acceptera att vi har skiljt på kyrka och stat

Den socialdemokratiska debattören och prästen i Svenska kyrkan Helle Klein argumenterar i dagens Aftonbladet för en ökad politisk inblandning i kyrkan. Ja hon använder inte just de orden men meningen är tydlig. Trots att hon själv är prästvigd verkar hon tycka att det är de politiskt valda som vet bäst hur religionen ska uttydas. Genom att anse att det politiskt tillsatta kyrkomötet är bättre lämpat än landets biskopar att definiera äktenskapet så förespråkar Helle Klein enligt min uppfattning en ökad partipolitisering av kyrkan. För egen del anser jag att det vore lämpligt att utvecklingen gick i motsatt riktning. Kyrkan och staten har varit åtskilda sedan 2000. Vi borde istället för att återpolitisera kyrkan se till att ytterligare skilja kyrka och stat åt. Bäst görs detta genom att se till att svensk lagstiftning blir sekulär och undviker religiöst starkt värdeladdade begrepp såsom till exempel äktenskap. Svenska kyrkan borde dessutom köra ut dem ur ”templet” som inte klarar av att skilja på sina förtroendeuppdrag inom de världsliga respektive kyrkliga samfälligheterna.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Sv Kyrkan kanske också borde starta en kursverksamhet för sina präster som har lite svårt att förstå att kyrkan o staten är seperarade. Vi hade en uppträdande inför Rimbo (m) styrelsen nyligen som visade att den meddelande har inte riktigt nått fram.