måndag 20 april 2009

Hear, Hear!

Det finns all anledning att lyssna på Allan Widman och Claes Arvidsson när de idag skriver om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det är nu det är dags att agera så att vi har rätt säkerhetspolitik när vi behöver den. Men för att supertankern ska gå att vända krävs ett idogt opinionsbildande. Vi som är för ett svenskt Natomedlemskap är upp emot ett folkflertal som under decennier indoktrinerats av staten om utanförskapets förträfflighet. Om jag inte missminner mig så är det till och med så att en minoritet av folkpartiets väljare är för ett svenskt Natomedlemskap. Men frågan om säkerhetspolitiken är för viktig för att vi som politiker bara ska sticka upp ett vått finger i luften för att avgöra den aktuella vindriktningen. Det krävs opinionsbildning och folkbildning. Jag avser att göra mitt bästa för att dra mina strån till stacken.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: