måndag 20 april 2009

Skillnaden mellan Isaak och Östberg

Idag publicerar Norrtelje Tidning en artikel jag skrivit om den svenska statens kamp för att få Annika Östberg överförd till Sverige. I artikeln jämför jag hennes fall med Dawit Isaaks. Hela artikeln återfinns här nedanför.
-------------

Häromveckan överfördes den i USA morddömde Annika Östberg till Sverige. Jag har kommenterat händelsen på min blogg som också citerats i Norrtelje Tidning. Då ärendet innehåller många dimensioner så väljer jag att även utveckla mina åsikter i form av denna debattartikel. Jag har all förståelse för att Annika Östberg och hennes anhöriga är glada över förflyttningen och det hopp som den ger dem om en kommande frigivning. Däremot är jag skeptisk ja snarare kritisk till såväl denna som tidigare svenska regeringars stora engagemang i frågan. Än mer kritisk är jag mot stora delar av medias rapportering. Många av mina riksdagskollegor har också, enligt min uppfattning okritiskt, stämt in i hyllningskören. För mig är Annika Östberg ingen hjälte, möjligen ett offer men framförallt en person som krossat en oskyldig familj. Hon är i USA dömd för ett dråp och två mord i det ena fallet på en polisman. Enligt utredningarna har båda morden skett på ett sätt som närmast kan liknas vid avrättningar. Hon är dömd i enlighet med lagen i USA där hon levt sedan 60-talet.

Tänk om tidigare svenska regeringar agerat lika engagerat när det gällt andra svenska medborgare som fängslats utomlands. Mest slående blir väl jämförelsen med fallet Raoul Wallenberg. Ett annat aktuellt fall på svenska medborgare som är fängslade utomlands är journalisten Dawit Isaak. Han är fängslad för att han med pennan slagits för demokratiska reformer i Eritrea.

Jag tycker att det är bra att svenska staten bevakar svenska medborgares intressen även när vi befinner oss utomlands. Men jag tycker att massmediabevakningen av svenskar som begår brott utomlands ofta tenderar att bli nationalchauvinistisk. Det är inte så att man är oskyldig bara för man är svensk och att domstolar är korrupta och inkompetenta bara för att de är utländska. Man är inte oskyldig bara för att man har ljust hår och blå ögon. Man kan fundera över hur svenska regeringar och massmedia hade agerat om det varit Annika Östberg som satt fängslad i Eritrea för att hon krävt demokratiska reformer och Dawit Isaak som varit dömd för polismord i USA.

2 kommentarer:

Wiseman sa...

Jag kan bara instämma.

Michael Gajditza sa...

Låt mig se....svensk medborgare.....fängslad utomlands.....internationellt avtal om rätt för fångar att avtjäna straff i hemlandet finns underskrivet av både Sverige och USA........svensk tvingas trots det kvar i 27,5 år.....regeringen engagerad.....fel?

Nej, för en gångs skull så har man faktiskt gjort helt rätt. Problemet är alls inte att man gjort för mycket för Annika. Problemet är att man gör för lite för andra!