måndag 6 april 2009

Spännande middagssällskap

I mitt förra inlägg skrev jag att de informella mötena under konferenser ofta är minst lika värdefulla som de formella föredragen och diskussionerna. Gårdagens konferensmiddag levde upp till mina högt ställda förväntningar. Mitt bordssällskap utgjordes bland annat av den lettiska delegationen, ordföranden för det lettiska kombinerade försvars- och inrikesutskottet, Juris Dalbins, och motsvarigheten till kanslichefen för samma utskott, Imanta Logina. Juris Dalbins var innan han blev parlamentsledamot för drygt tio år sedan försvarschef, motsvarande den svenska ÖB-befattningen, i Lettland. Samtalet spände över många områden med tyngdpunkt på den ekonomiska krisen och dess påverkan på säkerheten i regionen. Vi talade också om det nordiska försvarssamarbetet och givetvis Lettlands övergång till en yrkesarmé. Det senare var Juris Dalbins mycket positiv till och han lyfte samtidigt fram värdet av landets motsvarighet till Hemvärnet. Idag börjar det formella programmet och jag får gissningsvis anledning att återkomma med en rapport.

1 kommentar:

FelixH sa...

Spännande att Lettland och Sverige nästan håller samma rytm. I Sverige lyfter ju också vår försvarsminister fram Hemvärnet. I de siffror som nu redovisas från det svenska försvarsdepartementet så räknas ju Hemvärnet helt frankt in i Försvarsmakten. Tididgare så har man ju särredovisat FM och HV. Trolleri med siffror...