söndag 19 april 2009

För tidigt att rösta om

Jag röstade ja till Euron vid folkomröstningen 2003 och jag skulle göra det idag också. Däremot anser jag inte att det är tid för att genomföra en ny omröstning. Även om dagens opinionsundersökning tyder på att det finns en knapp majoritet för att införa Euron. Folkomröstningar borde nyttjas med större respekt än att man frågade om samma fråga utan att förutsättningarna ändrats radikalt. Det är dock viktigt att påtala att Sverige inte har något formellt undantag från att ta det tredje steget i EMU och införa Euron. Det finns därför all anledning för de svenska partierna på jasidan att fortsätta sitt opinionsarbete. Förhoppningsvis håller trenden i sig vilket skulle leda till att vi om några år hade en tydlig majoritet för införandet av Euron. Det finns många fördelar med att Sverige tog det tredje steget i EMU-samarbetet. Jag tror också att det kommer att bli helt naturligt i takt med att fler av våra grannländer ansluter sig. Men vi ska givetvis vara medvetna om att ett övergivande av den egna valutan ställer nya krav på vår ekonomi, kraftiga svängningar för exportindustrin kommer då inte längre att dämpas av en sjunkande krona. Å andra sidan tror jag många företag skulle vara mycket glada med att bli av med den osäkerhet som en kraftigt svängande valutakurs innebär.
SvD DN Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: