torsdag 12 maj 2016

Uppdatering av min närvaro på sociala medier


 

När Norrtelje Tidning valde att sluta att ha bloggar av politiker på sin hemsida fick jag anledning att se över att se över min närvaro som politiker på sociala medier. Du befinner dig nu på det som kommer att vara min huvudblogg www.dinledamot.blogspot.com Sedan närmare tio år producerar jag dessutom diverse podcast under kanalnamnet Den politiska talradion. Kanalen har idag fyra olika program. Ett allmänpolitiskt vilket leds av Gül Alci och dess avsnitt återfinns på www.dinledamot.wordpress.com. På den sidan finns även avsnitt av  kanalens utrikespolitiska program, Utrikespolitiska reflexioner. Kanalens försvarspolitiska program, Försvarsradion, finns på sidan www.dinradio.wordpress.com. Tillsammans med riksdagskollegan Jörgen Andersson gör jag programmet Finanspolitiska reflexioner vilket återfinns på sidan www.finanspolitik.wordpress.com.

Den politiska talradion finns även på Facebook där du har möjlighet att ansluta dig till grupper och sidor. Adresserna är enligt följande:

Samlingssida -
 
Förutom detta så twittrar jag också huvudsakligen på svenska under adressen @Dinledamot samt från mitt uppdrag inom Natos parlamentariska församling huvudsakligen på engelska under adressen @MP_Sweden_Nato

Inga kommentarer: