söndag 29 juni 2008

Ett rätt men...

I dagens SvD presenterar ordförande för moderatkvinnorna Magdalena Andersson ett förslag om att skattvägen gynna ensamstående föräldrar. Jag tycker hon har rätt när hon lyfter fram fördelarna med en sänkt skatt, jag hoppas hon avser på arbete, framför bidrag. Men jag har ett antal andra invändningar på förslaget. Det viktigaste och tyngsta är normativt. Vilka är skälen till att staten ska ge ekonomiska incitament till att barn ska växa upp med separerade föräldrar? Lagstiftningen borde väl åtminstone vara neutral i den frågan? Finns det därutöver verkligen skäl att ytterligare krångla till skattesystemet? Införandet av systemet sägs kosta mellan en halv och en miljard beroende på avdragets storlek. Jag tror att den kostnaden är underskattad. Genom denna lagstiftning skapar man ekonomiska incitament för ökad dubbelbosättning där barnen tvingas att ha två hem.

Jag tar mig friheten att lägga ett litet förbättringsförslag. Skippa särbehandlingen av singelföräldrar. Inrikta istället avdraget på barnen. Ge föräldrarna ett högre förvärvsavdrag om de har barn (samma summa per barn som fördelas mellan föräldrarna). Bekosta förslaget genom att höja matmomsen. Vi förvärvsarbetande utan hemavarande barn behöver inte ha extra låg moms på just mat. Ge pensionärerna full kompensation för den höjda matmomsen. På det sättet får singelhushållen det bättre utan att staten premierar singelföräldraskapet.

SvD Sydsvenskan

6 kommentarer:

Anonym sa...

Har s a m t l i g a medlemmar i den ofantliga sektorn gått fullständigt i spinn??

Om något ska göras, och det måste det, så inför en platt skatt för alla, ta bort samtliga mer och mer komplicerade särregler, avdrag m.m.
Sätt sedan [säg] 12 tkr/månad - oavsett från vad - som gräns för 100% skattebefrielse.

Lätt som en plätt!
Just do it!

Mvh/TJ

Leif Ekstedt sa...

Ibland tävlar de nya moderaterna med socialdemokraterna i konsten att detaljstyra. Bred pensel övergripande mål. Varför skulle
båda föräldrarna ha skatteavdrag om det är till för ensamstående föräldrar?

Göran Pettersson sa...

Till Leif Ekstedt:
Jag tycker att det är principiellt fel att ge ekonomiska incitament för att barn ska växa upp till signelföräldraskap. Av den anledningen redovisade jag min förbättringsidéer till moderatkvinnornas förslag.

Anonym sa...

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kom med ett liknande förslag om "barnavdrag" för en tid sedan. Det tycker jag vore en sund idé. Men att börja skattesubventionera skilsmässor vore väl de mest dumma vi kan komma på. Speciellt när man vet hur många barn som mår dåligt pga skilsmässor.

Anonym sa...

Varför inte reformera barnbdraget så att pengar går till dem som behöver? Behovspröva bidraget! Eller varför inte gå ännu längre och och samla alla bidrag till ett enda behovsprövat bidrag. Det finns för många varianter av bidrag. Ett behovsprövat bidrag skulle också lösa problemet/behovet av samkörning av olika bidragssystem. Det skulle säkert också minska byråkratin kring bidragen och minska kostnaderna och skattebehovet.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Idén om att behovspröva barnbidraget kommer upp då och då. Jag ogillar det förslaget. Här är ett inlägg där jag kommenterar den frågan http://dinledamot.blogspot.com/2008/03/vice-statsministern-gr-emot.html