onsdag 18 juni 2008

Försvarscheferna tar täten!

Försvarscheferna i Sverige, Norge och Finland har idag en gemensam debattartikel i stora dagstidningar i alla tre länderna. Det är tre rutinerade herrar som under lång tid verkat på den europeiska säkerhetspolitiska arenan. Med sitt gemensamma arbete driver de nu på för en realistisk nordisk försvars- och säkerhetspolitik. De är mycket tydliga i sin artikel på att ett fördjupat nordiskt samarbete inte är ett alternativ till EU och Nato. Givetvis borde det vara politiken som gick först och försvarscheferna som följde. Men på grund av det politiska systemets oförmåga så tar försvarscheferna täten i enlighet med den gamla devisen "Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel". Svenska försvars- och säkerhetspolitiker uppmanas härmed till läsning. Jag citerar här två meningar ur artikeln i Svenska Dagbladet:

”Ett ömsesidigt förstärkande samarbete i Norden är icke något alternativ till medlemskap i organisationer och allianser som EU och NATO, utan ett nödvändigt komplement för att kunna utveckla efterfrågade militära förmågor.

Ett nordiskt försvarssamarbete, som överbryggar olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, är framtidsinriktat. Vi har presenterat modellen för samarbete i Nato och EU. Reaktionerna har varit positiva och uppmuntrande.”

SvD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Miltära förmågor"?
Att avlyssna sin egen befolkning?
En militärjunta har tagit makten.

Jag har röstat borgerligt i hela mitt liv. Jag uppmanar alla liberaler att precis som jag tänker göra, erbjuda sina röster till det block som erbjuder sig att riva upp beslutet, om det nu blir nåt.

Anonym sa...

Till Bengt:

Var i det inlämnade underlaget ser du nåt som handlar om att avlyssna sin befolkning? Jag förutsätter att du läst igenom det eftersom du uttalar dig...

Leif Ekstedt sa...

Nej! Naturligtvis inte. Men det är tråkigt, att som moderat få uppfattningen att de vanliga medborgarna integritet är mindre värd än tidigare. Folkpartisetn Johan Persson har kanske visat vägen med sin "order" till pendelkråkorna?
Realpolitiskt gör moderaterna mycket bra men i FRA-frågan var det tveksamt. Är det för övrigt sanning att våra internetleverantörer skall betala kalaset. Det kostar ingen skatt men det kostar oss medborgare.
Men som sagt det var ju det Ni inte ville tala om.