onsdag 4 juni 2008

Därför avvaktar Hillary Clinton?

Så var då slutligen alla amerikanska primärval klara för denna gång. Resultatet blev att ingen av de demokratiska kandidaterna av egen kraft lyckades nå upp till hälften av delegaterna. Det blir alltså de så kallade superdelegaterna som kommer att fälla avgörandet. Rent formellt så är de vid konventet i Denver fria att rösta hur de vill. Dock har de redan börjat tala om hur de avser att rösta. Räknar man in dessa ”röstförklaringar” så har Barack Obama stöd från mer än hälften av delegaterna på konventet. Det har hittills också varit ett antal superdelegater som inledningsvis uttalat stöd för Clinton men som senare hoppat av och uttalat stöd för Obama. Om Hillary Clinton väljer att inte lägga ned sin kampanj så kan det bero på att hon hyser en förhoppning om att något oförväntat ska ske under tiden fram till konventet, en händelse som skulle göra att ett stort antal superdelegater övergav Obama och anslöt sig till Clinton. Det är idag svårt att se vad detta skulle vara men inom politiken sker det ibland tvära vindskiften.

DN SvD Aftonbladet

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

Inga kommentarer: