måndag 30 juni 2008

1 eller 500 000 epostmeddelanden?

Hur många protestmejl har allmänheten skickat "tack vare" Expressens mejlkampanj? Ja det beror nog på hur man räknar. Riksdagsledamöternas mejlboxar har fått ta emot runt en halvmiljon mejl. Dessa mejl dränker för närvarande all annan epost och medför att vanliga meddelande från medborgarna riskerar att tappas bort. Denna halvmiljon mejl har sänts av cirka 3000 olika avsändare, förhoppningsvis innebär det att det finns 3000 medborgare bakom. När det gäller innehållet i den halva miljonen mejl så är det ett och samma meddelande. Ett automatiskt genererat textmeddelande skrivet av redaktionen på Expressen. Kontentan av allt detta är att riksdagen har fått ett epostmeddelande 500 000 gånger. Särskilt lustigt blir det när man kan konstatera att många av protestanterna är engagerade Internetanvändare som till vardags vänder sig emot nedlusningen av Internet av Spam.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD HD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

47 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Som du vet - jag är emot FRA-agen i sin nuvarande form - på grund av ingreppet i den personliga integriteten.

Jag har heller inte skickat mail utan uttalar mig via min egen blogg, på längden, på tvären och på härsen och på tvärsen.

Men ingen kan väl ändå undgå att märka att det finns ett stort engagemang i den här frågan som går utöver vad vi vanligtsvis ser. Protester kan se ut på många olika sätt och förstås också olika av omgivningen.

Att skicka protestbrev är ett sätt att försöka nå in i det slutna rum som regeringen nu befinner sig i. Jag tycker attd et är på gränsen till oförskämt att ignorera det motstånd som ändå finns. Att låtsas som om det inte är på riktigt eller att det bara är ungdomar som håller på...

Jag är synenrligen vuxen och jagvilla tt gamla hederliga moderata värderingar om människans frihet ska få gälla. Sen är behovet av spaning på omvärlden säkerligen nödvändigt, men därför behöver man inte öppna på kranen till att låta alla medborgare i Sverige bli en del av detta. JAg antar att du lästeom al-Qaidaexperten i USA som blev uppmärksammad av FBI. Inte för sian kontakter med terrorister utan för att han pratat med Caroline - som var hans egen dotter... Den mänskliga faktorn kan man aldrig bortse ifrån och den är inte alltid den klokaste. Tyvärr.

Göran Pettersson sa...

Hej Mary!

Tro inte att jag ignorerar motståndet som finns. Jag försöker besvara de mejl jag får i frågan. Dessutom kommenterar jag mina ställningstaganden här på bloggen och i podradion. Det jag vänder mig emot är aktioner som närmast försvårar denna typ av kontakt. Expressens mejlbombning av riksdagen där samma meddelande skickats 500 000 gånger imponerar inte på mig. Den leder till att vanliga mejl riskerar att inte få den uppmräksamhet som de förtjänar. Jag har haft tillfälle att prata med flera av mina väljare hemma i Norrtälje under de senaste dagarna. Det blir då klart för mig att motståndet mot lagen inte är så massivt som man kan få intrycket av när man läser tidningarnas ledarsidor.

Mary X Jensen sa...

Jag kan delvis hålla med dig om att för mycket skämmer och att det kan vara lite synd om fokus förskjuts till att bli irritation istället för att handla om frågan i sig.

Det är inte signalspaningen i sig protesterna handlar om och det vi båda. Det är möjligheterna till intrång i den privata sfären som med den här lagen skapas som är det som upprör. Sen att tonläget ibland blir lite hårt får man försöka sila bort, gensvaret är å andra sidan inte heller över hövan. Du är faktiskt en av få som överhuvudtaget säger något.

Vuxna gillar inte att bli klappade på huvudet och att någon säger att vi får vänta tills det lagt sig. Det bara är så. Men nu komemr kanske lagen att ändras, vissa indikationer finns på det vad jag kan se. Då blir allt frid och fröjd igen.

Anonym sa...

Man kan tycka vad man vill om masskicket. En metod som försvårar politikernas arbete eller ett sätt att aktualisera frågan på nytt. Kanske är det en kombination. Att låta nedlåtande tror jag dock inte är det bästa sättet att bemöta det på i dagsläget.

Tycka vad man vill, men protesterna är stora och många. Likväl är tystnaden från de styrande beklämmande tydlig. Inte någonstans, förutom på enskilda ledamöters bloggar, besvaras kritiken. Bland de ledamöter som faktiskt försöker besvara kritiken är svaren flyktiga och svävande. Jag tror paniken börjar sprida sig, både bland kritiker och förespråkare. Kritikerna får inte de svar de kräver och förespråkarna vet inte hur de ska hantera de frågor de utsätts för.

Fler och fler börjar tro att de faktiska bakomliggande orsakerna till hela lagförslaget är något som inte går att använda i en offentlig debatt. Vilka är de dolda krafter som pressar?

För att ta bara ett litet urval av alla frågor som ligger obesvarade, som sammanställts av signaturen Peter i Staffan Danielssons blogg.

1) Hur tänker ni bättre reglera FRA:s informationsutbyte med andra länder?

2) Kommer FRA även i fortsättningen kunna ägna sig åt massinhämtning och lagring av trafikdata, inom ramen för sin metodutveckling/grundforskning? Kommer man också att kunna utbyta dessa data med andra länder?

3) Vad kommer ni göra för att hålla nere trafikvolymerna för kabelinhämtningen? Blir det tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk som JuDep förordat?

4) Får vi en sanningskommission som granskar FRA:s verksamhet fram till idag ur ett integritetsperspektiv?

5) Ska verkligen FRA ska ges möjlighet att filtrera meddelandeinnehåll redan vid inhämtningen? Varför inte bara adressering?

6) Kommer integritetsombudet att förhandspröva samtliga sökbegrepp som avser personer i Sverige? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

7) Kommer den nya nämnden att förhandspröva samtliga sökbegrepp som gäller enskild person? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

Än finns det tid att bemöta den sakliga kritik som framförs, men ju mer ni tiger och duckar, med undvikande argument eller tystnad, desto större kommer frustrationen att bli. PR-kupper och förringande av kritikerstormen kommer bara att ge mer syre till missnöjet. En harmlös "mailbombning" är en förhållandevis mild reaktion med tanke på vad som kan växa fram med tiden.

d-e-m sa...

Jag kan förstå att du tycker det är lite trist att få flera hundra mail som innehåller samma ord.

Själv så tycker jag det är lite trist att få mina mail granskade för att jag kanske skulle kunna tillhöra ett terrornätverk.

Det känns självklart lite roligare att skicka mer personliga brev till er där inne i maktens boningar, idag fick det bli det där standardmailet från expressen. Till stor del som en protest mot ditt sätt att förminska protesterna till något det inte är.

Anonym sa...

"Vanliga meddelanden"? Du vet, det du får är visserligen ett och samma mail, samma text, skrivet från Expressen, men det är från flera tusen olika avsändare.

Det är som om dessa flera tusen skulle skriva på en protestlista. Det är samma innebörd.

Det imponerar inte på dig, säger du. Du bör nog tänka om där. Du är riksdagsledamot och skall lyssna på folket. Det är vi väljare som satt dig där du är. Du har inte mandat från ditt parti - du har mandat från oss.

Även om 5,000 väljare skriver SAMMA SAK eller om de skriver OLIKA saker, så måste du lyssna. Skriver de samma sak kanske du ska ta och fundera på VARFÖR de gör det, istället för att klaga på FORMEN det gör det med?!

Många svenskar har usla kommunikationsfärdigheter, dålig kunskap i svenska språket och helt enkelt inte kunskapen eller tiden att sitta och klippa-och-klistra ur samtliga emailadresser ur riksdagen.se:s jobbiga presenationssidor. Med Expressen kan alla som vill protestera mot FRA-lagen göra det, och dessutom enkelt till alla ledamöter som röstade ja.

Det är ett sätt för oss väljare att visa missnöje. SAMTLIGA av dessa mail vi skickar till dig, även via Expressen, är lika viktiga som alla andra mail du får. Även om du ser dem som "samma" mail.

Att du ens beskriver dessa mail som mindre värda bevisar bara att ni riksdagsledamöter inte förstår vad ni har för jobb. Ni SKA lyssna på oss väljare - det är därför ni sitter där.

Er nonchalans och ert översitteri gör bara att ni får ett större politikerförakt riktat mot er, och ni kommer att ha svårare att vinna nästa val.

De enda som tjänar på er arrogans är PiratPartiet.

Anonym sa...

Jag är inte direkt positiv till "FRA-lagen".

MEN jag är direkt emot att någon använder min mailadress och namn för att protestera mot den via expressens DOS-attack.

// Gustav

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Vi tycker uppenbarligen olika även på frågan om olika protesters relativa betydelse. För mig är ett massproducerat mejlutskick liknande detta att jämställa med en protestlista. De nu närmare 3 miljonerna mejl som skickats till riksdagen jämställer jag med en protestlista med 20 000 namnunderskrifter. En snabb genomgång av epostadresseran visar att flera återkommer flera gånger så antalet individer bakom är troligen färre.
För egen del tar jag större intryck av personliga epostmeddelanden med genomtänkta resonemang.
Jag har under de senaste dagarna talat med flera av de som röstade på mig vid valet 2006. Bland dem bedömer jag att det finns en klar majoritet för det sättet jag röstade. Detta överensstämmer också med Sifos opinionsundersökning där runt 50 % av de moderata väljarna är för lagen. Är deras åsikt mindre värd än din? Är det arrogant att lyssna på dem?

Anonym sa...

Hej Göran.

Att våra meningar skiljs åt i fråga om FRA vill jag lämna utanför, det var inte därför jag lämnade en kommentar förut.

Vad är en protestlista värd om namnen på den inte är riktiga?

// Gustav

Unknown sa...

Hej Göran!

Det är ju självklart att vi fortsätter att uttrycka vår besvikelse över en lag som påverkar oss _alla_ som använder mobiltelefoner och e-post.

Självklart har många förutsatt att det skulle komma starka reaktioner. Det märks väl om inte annat på det faktum att voteringarna har lagts kring jul och midsommar när media traditionellt håller tyst i alla politiska frågor.

Visst är vi många som har starka invändningar mot massavlyssning. Jag har hittills hittat en, och han är för avlyssning av samtal på stan också och har väldigt märkliga politiska åsikter i övrigt.

Jag och många andra har skrivit om frågan i mer än ett år nu. Vi är inte nyvaknade. Det är den stora massan av människor. Vi har valt er, och det udda i just den här frågan är att flera riksdagsledamöter blev invalda just på grund av det faktum att de är emot denna typ av integritetsintrång.

Jag kan inte acceptera att en försvarsunderrättelsetjänst avlyssnar mina barns mobilsamtal. För de avlyssnas, även om det sker automatiskt, försök inte säga någonting annat. Samtalen sparas däremot bara om mina barn nämner något eller några av de nyckelord som väcker signaler om närmare granskning.

Jag har sedan länge slutat prata i kortvågsradio. Det har nära nog alla (utom möjligen försvaret) och jag förstår att FRA därför måste flytta fokus från radio- och radarspaning till annan trådburen och trådlös spaning. Det förstår jag. Däremot är det bara dumt att reglera att staten (eller i detta fall en civil myndighet som står under statlig översyn) inte ges laglig rätt att massavlyssna alla sina medborgares kommunikation.

Visst är det klantigt av två regeringar att ha tagit upp denna lagstiftning. Men det gör den inte lämpligare. Jag kan bara inte förstå varför man måste tvinga igenom en dålig lag bara för att en myndighet som försvaret köper information av måste uppdateras. Herregud. Låt dem uppdatera sig på samma hemlighetsfulla sätt som tidigare och fortsätt att göra det i smyg. Ingen av oss tror att de skulle låta bli även om den här lagen inte skulla ha gått igenom.

Vad händer nu när det parti som min avlyssningspositive bekanting röstade på i förra valet kommer in i riksdagen och hur kul är det att ha den här lagen på plats från dag ett om hans parti någon gång skulle hamna i en maktposition? Avlyssningen finns då redan på plats. DI kommer inte en chans att följa alla dessa lagrade telefon-, e-post- och IM-meddelanden. Inte om de inte får en bra mycket större budget än FRA (och, gud förbjude, samma utrustning).

Bristerna i filterfunktionen är ju ingen förmildrande omständighet. De är dåliga. Urusla helt enkelt.
Även om det bara lagras i fyra timmar så har det lagrats.

Vi kommer att fortsätta att vara missnöjda. Vi blir bara argare och mer missnöjda, och din podradiosändning gör oss inte lugnare på något sätt. Tvärt om faktiskt.

Försök nu inte att blanda bort korten mera i begreppen Moderaterna och "De Nya Moderaterna". Eller är det så att De Nya Moderaterna faktiskt tycker att en sådan här lag är kattskit? En skitsak som bara är ett nödvändigt ont? Det är intressant att du vänder lagen mot det anarkistiska samhället (liksom Per Ström har gjort på sin utmärkta blogg) och att De Nya Moderaterna, inte befinner sig någonstans i mitten mellan det totala kontrollsamhället utan tvärtom nästintill på andra sidan i skalan mellan ett Orwellskt samhälle och en fullständig anarki.

Jag blir helt chockad när du ställer dig brevid GW Bush och hans hökar i denna fråga faktiskt. Staten ska ha "lite bett" säger du i podradiosändningen. Jag förstår inte hur du kan säga det i samma sammanhang som du säger att statens roll ska begränsas.

Jag tycker inte alls att statens roll ska begränsas, men jag är helt övertygad om att staten bara kan finnas med medborgarnas goda minne. När staten genomför lagar som det är så här oerhört svårt att hitta anhängare till så finns inte längre något existensberättigande och det är det som gör mig så himla rädd.

Ni (och då menar jag inte bara dig och dina partibröder, utan alla inblandade politiker) har öppnat för missnöjespartierna igen, och för det totala politikerföraktet. Jag är orolig för följderna. För de kommer. Och vi som har lyssnat har verkligen inte förstått varrför man nu har vänt på pyramiden och numera misstänkliggör alla svenska medborgare för att hitta skurkarna istället för att jaga skurkarna själva.

Det vore intressant om du kunde försöka förklara det i nästa podradiosändning.

Vänliga hälsningar,
Nikke Lindqvist
http://www.lindqvist.com/
http://www.valfritt.se/

Göran Pettersson sa...

Till Gustav m.fl.:
Jag har börjat besvara de cirka 10 000 epostmeddelande jag fått. Ett antal studsar för att den angivna epostadressen inte finns. I ett antal fall har jag fått svar från den påstådda undertecknaren. Jag kan då konstatera att någon annan person missbrukat epostadresserna. Detta är bara ett ytterligare exempel på Expressens totala menatala härdsmälta. Inte bara har man varit värd för ett automatiskt mejlbombningssystem man har dessutom missat att avkräva mejlbombarna någon verifikation på sin epostadress!

Anonym sa...

I ditt svar på mitt protest mejl via expressen så vill du att jag ska läsa och lyssna på dina åsikter om "FRA-lagen" samt att det är meningslöst att skicka protest via mejl. Mycket tråkigt att du tycker att det är meningslöst att protestera via mejl.....

För mig är mejl ett mycket bra redskap. Det jag tycker är bra med expressen upplägg är att jag kan nå många riksdagsledamöter på en gång. Jag har inte tid att leta reda på allas bloggar och kommentera där. Vet inte om alla ledamöter har bloggar heller för den delen.
Tyvärr så har Moderaterna nu tappat ytterligare en röst, min röst till nästa val.

Nu till kärnfrågan:
1. Du säger in inslaget att vi väljer företrädare i valet.Innan förra valet så var inte "FRA-lagen" en fråga som den så kallade alliansen drev särskilt hårt. Kan inte minnas att jag hörde någon företrädare för alliansen säga att staten ska spana på alla medborgares spår på internet. Hade det varit fallet så kan jag lova dig att jag inte hade röstat på något allians parti. Troligtvis så hade jag röstat blankt.

2. I sverige har vi personval och det skrämmer mig att partier vars företrädare alltid har förespråkat personval så hårt styr sina riksdagsledamöter att rösta enligt partiets vilja.

3. Statens bevakning av sina medborgare börjar alltid med att man skyller på att vi måste göra så här. Efter ett tag så är det accepterat och vanligt folk har glömt bort att det sker. Om oturen är framme så händer det något i den politiska stabiliteten i landet och vips så ändras lagen lite till och lite till och sedan används "FRA lagen" till att förtrycka folket. Hoppas dock inte att så blir men titta bara på vad som hände med tyskland under 30 talet. Stegvis förändring av lagar som ledde till förtryck av delar av folket. Det finns fler exempel på länder där det sakta men säkert gått snett.
Liknade scenario hände i USA när Amerikanska myndigheter använde bl a signal spaning till att komma fram till att Irak hade kärnvapen och man behövde invadera för att neutralisera hotet. Det visade sig att myndigheterna använde information på ett felaktigt sätt. Det amerikanska folket visste ju att NSA kan lyssna på skurken så de köpte argumenten och slöt upp på ett krig på felaktiga grunder. Hur kan du garantera att inte någon privat person blir drabbad på felaktiga grunder.

4. Varför har jag inte hört någon politiker förklara varför den ny lagen behövs samt hur den kommer att fungera i praktiken. Hur ska varje oskyldig medborgares rättigheter säkras idag samt i en ändrad politisk framtid. Det verkar som ja sägande politiker mest har velat dölja sig.

När/Om "FRA-lagen" börjat gälla hade jag aldrig vågat svara på ett inlägg på din blogg. Det skulle ju kunna användas som åsiktsregistrering..... Men det har väl aldrig hänt i Sverige, Eller det har det ju.

mvh,
föredetta moderat

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Skälet, vilket jag också skrev i mejlet, till att inte svara via mejl var att mejlen är utbombad. Där finns cirka 10 000 massmejl från Expressen. Jag föreslog därför att du skulle skriva dina kommentarer på bloggen. Jag tycker mejlen är ett utomordentligt sätt att kommunicera med väljarna men då kan man inte göra såsom Expressen gjort nu.
Sverige har bedrivit signalspaning sedan 40-talet och jag tror inte att du har haft alla dessa invändingar då. Jag tror att du kraftigt överdriver dina farhågor men om du har rätt så kommer väl bloggvärlden bli alldeles tyst nästa år. Tror du själv på det du skriver eller försöker du driva med mig?

Anonym sa...

Hej Göran,

Jag kan förstå din frustration över Expressens kampanj, men jag tror att du måste göra ett försök att förstå grunden till det också. Du tolkar det helt enkelt som ett PR-jippo, och för Expressens del har du kanske rätt. Men dom har även mäklat många protester, och det är otroligt tråkigt om det försvinner för att det finns ett privat företag med i bilden.

Folk har demonstrerat, debatterat och gjort sina åsikter tydliga i alla möjliga forum. Till vilket syfte? Ingen kan påstå att den massiva proteststorm som denna lag gett upphov till har hörts i nån större omfattning. För mig är det ett lika starkt varningstecken som FRA-lagen i sig. Även om det är orimligt att kräva att varje politiskt beslut som tas ska vägas mot opinionen borde åtminståne protester av den här magnituden kunna påverka beslutsprocessen. Det vi tydligt sagt är att vi inte är villiga att offra integritet för säkerhet, men nu har ni valt att ta det beslutet åt oss.

Det finns givetvis en säkerhetspolitisk aspekt av lagen som man inte ska sticka under stolen med och jag hyser inga som helst tvivel om att dina intentioner faller inom ramarna för nationell säkerhet. Faran med ett sånt här oerhört kraftfullt verktyg är att man rustar framtida regeringar med en kontrollmekanism som kan komma att missbrukas. Det är inte speciellt långsökt om man t.ex. tittar på extremhögerns ökande popularitet i Europa, Sverige inkluderat. Det blir än mindre långsökt när man tittar på hur liknande lagar använts i USA. Du förespråkar i dagsläget FRA-lagen; skulle du fortfarande göra det om Sverigedemokraterna satt i regeringsposition? Som du säger i radiointervjun är inte det här att likställa med Stasi, eftersom målen är annorlunda. Jag vill helt enkelt påminna om att mål inte är konstanta.

Jag känner inte någon större personlig oro över att avlyssnas, eftersom jag i likhet med majoriteten av landet inte kommer fastna i filtren inom någon överskådlig framtid. Däremot känner jag en oerhörd skam över att Sverige som varit en förebild när det kommer till mänskliga rättigheter antagit en lag där det finns en reell risk att oskyldiga människor övervakas.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Jag höll på att besvara de knappt 1000 till stor del personligt utformade mejlen när Expressens mejlbombning slog till. Jag tycker att mejlen är ett mycket bra verktyg för kontakten mellan förtroendevald och väljare. Men Expressen tilltag anser jag vara förkastligt. Jag tror att många håller med mig om det, framförallt de som fått sina epostadresser missbrukade.

whataniceday sa...

Tack för att du svarade även om jag kanske var bekväm och använde mig av Expressens verktyg för att mejla dig och dina kolegor.

Men omfattningen av det hela moståndet av FRA-lagen har blivit stort. Ni Moderater borde ha bättre förankring hos era väljare när ni röstade JA till denna lag och tyvärr kommer jag inte lägga min Röst hos moderaterna nästa valår.

Anonym sa...

Hej Göran.

Tack för ditt brev. Jag uppskattar att du svarar på det, och är samtidigt lite imponerad av att du ser en möjlighet till att marknadsföra din blogg på det sättet. Vad som däremot gör mig orolig är att det finns en bortfösande arrogans i svarets ton liksom i dina senaste blogginlägg. Att inte vilja se min och andras uppriktighet i sammanhanget för att vi har använt en teknisk lösning som gör det enklare att föra fram budskapet.

Isobel Hadley-Kamtz skriver i sitt senaste blogginlägg om just varför den attityden du framför här gentemot mitt brev till dig är fel. Läs blogginlägget, tänk igen, och tänk rätt till nästa gång.

http://isobelsverkstad.blogspot.com/2008/06/om-en-vljare-r-emot-fra-lagen-r-det-per.html

Sen ska jag se till att också lyssna till ditt bloggradioinlägg i frågan, vilket jag ännu inte gjort. Med tanke på att vi båda är engagerade i samma politiska parti så är jag minst sagt nyfiken till varför du anser att det är statens uppgift att kartlägga och avlyssna i praktiken så gott som all tekniskt buren kommunikation. Och jag lovar att återkomma till dig när jag har lyssnat på ditt inlägg, och frågorna blivit fler. Ska se till att bjuda in dig till att läsa min blogg också, så fort jag fått ordning på den.

Anonym sa...

Du undrar om jag försöker driva med dig. Nej du, jag driver inte med dig. Jag skulle aldrig driva om ett sånt allvarligt ämne som detta.

Du jämför med den signal spaning som har bedrivits av Sverige sedan 40-talet. Det här är inte samma sak enligt min mening. Med den tidigare signal spaningen var det inte lika stor sannolikhet att någon oskyldig skulle fastna i filtret eftersom det var ganska liten del av en vanlig medborgares liv som gick via etern. I dag går det inte en dag utan att ett elektroniskt spår lämnas på någon fiberkabel. Allt som görs idag sker via tele- och datakommunikation. Jag anser också att Sverige behöver ha möjligheten att utföra signal spaning. Det är dock viktigt att det sker på ett sådant sätt att den personliga integriteten bibehålls. Jag är inte övertygad om att så är fallet med denna lag. Jag måste ha möjlighet att få reda på vilken information som har lagrats om mig och vem som har tillgång till den.

Nä jag tror inte att bloggvärlden kommer att tystna vid årsskiftet men jag kommer att vara mycket försiktig med att delta i debatten. Jag har ingen garanti att min åsikt inte registrerats.

Har inte säkerhetstjänster världen över inklusive Sveriges missbrukat information tidigare? Hur kan du som riksdagsledamot säkerställa att den mycket utökade och lätt tillgängliga information inte missbrukas?

Nä jag väljer att hoppas på att inte mardröms scenariot i mitt blogg svar kommer att slå in. Men det har hänt förr insamlad information har missbrukats och historien har en tendens att upprepa sig om man inte tänker på vad som hänt förr.

Tyvärr väljer du att undvika att kommentera mina två kommentarer om den politiska hanteringen av vägen till omröstningen av lagen.

mvh föredetta moderat

Göran Pettersson sa...

Till What:
En majoritet av de moderata väljarna stöder lagen! Vid en nyligen genomförd Sifoundersökning var 53 % för lagen och 33 % emot. Detta trots att medias rapportering om lagen varit nästan totalt emot. Om vi hade röstat nej hade vi följdaktligen gjort det emot våra väljares vilja.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Jag tycker att debatten ibland blir väldigt naiv. Redan idag bedriver med stor sannolikhet ett antal underrättelsetjänster spaning mot Internet. Det rimlig är därför att utgå från att elektronisk kommunikation via Internet är avlyssnad.
När det gäller värdet av signalspaningen så kan jag rekommendera Carl Bildts blogg
http://carlbildt.wordpress.com/2008/06/29/fri-med-fra-2/

Lagen som riksdagen beslutat om är granskad av lagrådet som funnit att den har en rimlig balans mellan rikets säkerhet och skyddet av individens integritet. Detta verkar många av kritikerna helt bortse ifrån.

Anonym sa...

I ditt svar till What säger du att 53% av moderater är för 33% är emot. Det skulle ju betyda att 33% av de folkvalda moderaterna som sitter i riksdagen hade röstat emot lagen eftersom de naturligtvis följer opinionen inom partiet. Eller ska jag se det som att ni röstade emot 33% av era väljare.

Jag hoppas att Reinfeldt har blivit felciterad på expressen "Alla tjänar på om debatten lägger sig". Jag trodde ni politiker ville ha debatt med era väljare. Men det spelar ju inge roll eftersom jag nu redan hunnit registrera Fredriks åsikt.

Understated Chaos sa...

Hej, ursäkta om mitt mail störde dig. Jag såg det som ett enkelt sätt att visa att jag är emot denna lag - utan att själv behöva spendera tid på att formulera mina tankar (håller helt med det som står i expressens "mall"-mail) och att leta upp mail-adresser. Man kan tycka vad man vill om expressens agerande och hur de har skött det (en verifikation hade kanske varit på sin plats) men mången man har fått det lättare att göra sin röst hörd i frågan, även om det har missbrukats av en del.

Det som stör mig mest med denna lag är (förutom att den kränker mig personligen) att jag inte har någon som helst aning hur den kommer att fungera i praktiken. Det finns det inga system som fungerar till 100%, och ett system som fungerar till 99,999999% kommer med en befolkning på 9 miljoner att göra 9 fel. Detta är något som skrämmer mig (otroligt mycket).

Ni behöver bemöta kritiken med konstruktiv information. Som det är nu spekulerar både jag och andra om hur hemskt det är med denna lag och en allmän oro för att det kommer att leda till en utveckling där det slutar med att terrorister pekas ut till höger och vänster, och man behöver veta hur ni kommer att göra för att förhindra det. Eller ännu bättre - acceptera att detta var ett misstag och sudda ut lagen.

Som någon sa innan - de enda som tystnaden gynnar är piratpartiet, och om ni inte börjar komma med svar snart kommer denna fråga avgöra nästa riksdagsval.

För övrigt vill jag tillägga att jag känner mig mycket sviken av er (moderaterna), ni fick min röst i valet och ni svarar med att behandla mig som en terrorist! Ryck upp er för fan. Så får vi se vem som får min röst i nästa val.

Tack - detta var ett personligt brev av Andreas Granström

Anonym sa...

Du har givetvis rätt i sak, det handlar ju om nya moderaterna! Låt oss alla begrunda förra årtusendets politiska ledares gamla unkna värderingar.

- Jag har själv skickat ett protestmejl via Expressen. Det är ett väldigt bra initiativ av tidningen, säger Maria Leissner, ledare för folkpartiet 1995- 97.

- Det är bra att Expressen agerar. Väldigt många människor är ärligt ängsliga och förbittrade över beslutet, säger Alf Svensson, kristdemokraternas partiledare 1973- 2004.

- Med så många namn är det en mycket stark opinionsyttring. Politikerna ska inte tro att de kan komma undan. Det är rimligt att man prövar frågan igen, den var inte genomtänkt, säger Lennart Daléus, ledare för centerpartiet 1998- 2001.

- Frågan är mycket dåligt skött. Bra att medierna är på alerten för att kanalisera opinionen. Den här frågan är lämpad för folkomröstning, säger Olof Johansson, c-ledare 1987- 98.

- Jag har svårt att tro att regeringen inte tar hänsyn till en så stark opinion som i Expressens kampanj. Den kan man inte nonchalera, säger Bengt Westerberg, folkpartiledare 1983- 95.

http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1216375/har-gor-hon-uppror

Anonym sa...

Hej Göran!
Jag fick precis ett mail av dig som med största sannolikhet har skickats till flera tusen andra också.

du säger bland annat:
"Hur som helst, jag ska inte gnälla på dig för att du lurats med i Expressens PR-jippo"

Nu är det såhär att jag aldrig ställer mig bakom saker jag inte håller med om, så att säga att jag lurats med är inte så trevligt. Jag tycker inte det är brukligt att behandla dina arbetsgivare på det viset när dom uppenbarligen uttrycker sitt starka missnöje mot ditt sätt att agera i FRA-frågan.

Att se dessa mail som ett jippo från expressen istället för att ta kritiken på allvar är ytterligare bevis för att du skiter blankt i vad folk tycker. Se det för vad det är istället, en stor och obekväm namninsamling som klart och tydligt förmedlar att du har gjort fel.

Göran Pettersson sa...

Till Martin:
Nej jag skiter inte i vad du tycker! Det är just därför som Expressen mejlbombning är så olycklig. Effekten blir att det är i stort sett omöjligt att kommunicera med "uppdragsgivarna". Jag har under gårdagen manuellt besvarat cirka 1000 mejl. Ungefär en procent hör av sig med kommentarer. Jag tycker att Expressen istället för att mejlbomba skulle ha skickat in ett mejl med den massiva protestlistan och därefter låtit de som ville ha något svar skriva enskilda mejl. På det sättet hade det som riksdagsledamot varit möjligt att kommunicera med väljarna. Tycker du verkligen att Expressens mejlbombning (nu över tre miljoner exemplar) är lämplig? Varför tycker du i sådana fall det? Tycker du att den ökar eller minskar möjligheterna till kommunikation mellan rikdagsledamöterna och väljarna?

Anders sa...

Hej!
Några frågor

1.Internet är "gränslöst" och mycket trafik från Sverige passerar över Sveriges gränser, även om man som privatperson kommunicerar med en annan person i Sverige. Detta innebär (ju) ett integritetsbrott enligt Europaatt överhuvudtaget samla in denna information. Det handlar såvitt jag förstår det inte enbart om att spana mot företeelse utanför Sveriges gränser, utan all trafik som passerar Sveriges gränser.

Är du för att detta ska lagras och riskeras utsättas för genomgång? Kan du till 100 % garantera att ingen enskild individ kommer att råka illa ut? Om du kan garantera detta, så önskar jag att du förklarar för mig hur det ska gå till. Om du inte kan garantera detta, undrar jag hur du kan försvara lagen?

2. Vad anser du om Patrik Fälströms tankar och synpunkter? http://stupid.domain.name/node/646
Som expert på IT-området torde han förstå detta väl. Även en hel del av hans övriga inlägg är läsvärda med tanke på den mer tanke på den mer tekniska delen kontra utformningen av lagen.

3. Vad anser du om risken för ändamålsglidning? Att lagrade uppgifter kan i framtiden användas för helt andra syften än vad som fanns ursprungligen, såsom åsiktsregistering, vilka man umgås med, vilka affärer som görs etc. Tycker du att det är försvarbart att ens chansen finns att detta kan förekomma?

Med förhoppning på svar

m v h

Anders

Anonym sa...

Ja du Göran, berätta EXAKT varför den s.k FRA lagen skulle göra nån som helst nytta i Sverige, bortsett från att åsiktsregistera varenda svensk medborgare. Tror du i din vildaste fantasi att terrorister skulle uttrycka i sig i riktiga ordalag om dom planerade en attack mot svenska intressen? Knappast. Nej FRA lagens ENDA syfte är att registrera vissa svenskars "obekväma" åsikter angående vissa frågor. Hade inte du och dina partikollegor/ regeringskollegor inte öppnar dörrarna vidöppna för denna sjuka massinvandring hade aldrig denna lag behövts. NI kan tacka er själva för det. För VI, svenska folket, har aldrig bett om moskeér, mångkultur och islamsk terrorism. // Nicke ( säkerligen registrerad för obekväma åsikter redan)

Göran Pettersson sa...

Till Nicke Anonym:
Lagen är inte till för att registrera folks åsikter. Jag tycker att du verkar ha många problem med vårt svenska samhälle. Jag delar inte din uppfattning om FRA-lagen och inte i de andra frågorna heller.

Anonym sa...

Hej du Göran.

Att DU inte gillar hur Expressen gick till väga med denna "mejlbombning" har ju egentligen ingen betydelse. Visst är det synd att vissa har missbrukat detta, men betyder det att vi andra som faktiskt har använt våran egna och befintliga mailadress inte räknas? Alla kanske inte är så bra på att skriva eller kanske inte har tid att leta upp alla era mailadresser eller bloggar och detta var ett enkelt sätt att visa hur VI svenska folket tycker. Och jag tror inte en sekund på att du skulle svara alla om du fick tre miljoner privata mejl. Ditt och alla andra moderaters problem är att ni faktiskt inte lyssnar på vad svenska folket tycker. Denna lag är kränkande och bryter mot den personliga integriteten. Ni missbrukar eran makt och det finns inte en chans att folk kommer att rösta på er i nästa val.

Ditt svar på allas kommentarer i detta inlägg är att du inte gillar Expressens sätt att agera på. Det har ju som sagt ingenting med saken att göra. Svenska folket har strejkat, skickat privata mejl till er och nu använt Expressens automatiska mejltjänst för att visa er vad vi tycker. Men du besvarar oss med arrogans och flyktiga svar.

Sverige är inte USA, vi är inte lättlurade och vi är väldigt politiskt insatta. Ni kan inte komma undan med sånt här. Det var vi som satte er där och vi kan lika lätt ta bort er. Ni har verkligen skött erat jobb uselt och ni har förlorat allt vårat förtroende för er.

Vad vi är rädda för, om du fortfarande inte har förstått detta, är att denna nya lagen kommer att missbrukas. Vi har inte fått någon information om hur denna lag kommer att användas i praktiken och jag antar att ni inte vill berätta det för oss heller. Ällra för att ni inte vet själva eller för att det då kommer att avslöjas att ni dolt viktig information för oss.

Och det är som sagt ingen idé att du besvarar denna kommentaren med vad du tycker om Expressens mejbombning för det förändrar inte vad jag tycker om denna skitlag. Jag tyckte att det var ett smidigt sätt för oss, svenska folket, att visa vårat misstycke. Så JA även jag använde denna tjänst.

Anonym sa...

Hej igen!

Ja jag tycker att det va en strålande initiativ av expressen. Poängen är att ni ska känna av magnituden!

Du behöver inte sitta och lägga hela din arbetsdag på att svara på alla mailen. Du behöver läsa och ta dig till dem, räkna hur många det är och kanske tänka att oj oj då det va många som blev väldigt arga här.... kan vi kanske ha gjort fel? ska vi kanske se till att rätta till det.

Så lyssna nu på vad folk klart och tydligt säger till dig och se till att börja arbeta för att riva upp den här lagen innan folk blir ännu argare.

Anonym sa...

Berätta EXAKT vad lagen är till för då Göran // NIcke

Anonym sa...

Hej
Så här liggar det till!
Du arbetar som folkvald politiker, vilket innebär att du för oss, folket. Men njut av det livet för du lär bli kund hos en myndighet som heter arbetsförmdlingen om 2 år. Det är jag övertygad om. Att kalla en portestaktion för omoget är skrämmande!

Anonym sa...

Ännu en politiker i raden som hellre debatterar huruvida vi medborgare beteer oss rätt eller fel och tar fokus från sakfrågan. Eftersom ni rent ut sagt skitit i medborgarnas intresse i denna fråga, att tom Statsiministern går ut och säger att vi ska glömma frågan, vad har vi kvar då? Ni ignorerar oss, vi försöker hitta nya sätt för er att se oss. Men ni ignorerar och skojar bort allt genom att hacka på formatet. Fy skäms rent ut sagt!

Jag har rent mjöl i påsen och vägrar bli avlyssnad, för det blir jag då FRA inte kan avfärda mina meddelanden före de har scannats, det kommer vi aldrig ifrån. När FRA väl börjat scanna all digital kommunikation via tråd, då har vi påbörjat resan mot det samhälle åtminstone jag vägrar dela.

Förstå en sak, vi skickar meddelande via Expressen för att vi faktiskt bryr oss. Precis som vi skriver på en petition på stan, på jobbet eller annat. Är det sämre för att någon underlättar vår mycket begränsade förmåga att synas för politiker?

Anonym sa...

Läser verkligen ni politiker våra mail? Jag har nämligen skickat mail med frågor flera gånger i frågor som jag tyckt vara viktiga, förväntat mig svar. Men väldigt sällan fått detta.

Anonym sa...

Jag har fått ett svarsmail från dig, men jag antar att det inte är personligt riktat till mig. Alla du har svarat har nog fått samma mail, alltså är det lika. Vi har gått in på Expressen och på så sätt gjort vår röst hörd med hjälp av ett likadant mail till er. Jag är glad att jag inte röstade på Aliansen, då hade jag varit nedbruten nu. Piratpartiet nästa för mig. Tyvärr har jag inte talets gåva så det blir ingen längre utläggning

Anonym sa...

Jag har helt enkelt ofta ont om tid och tyckte därför att det var lättast att använda mig av Expressens massmejl. Imponerande att du kan ta dig tid att skriva personliga svar:)

Just nu gör det mig ingenting att FRA avlyssnar mina mail. För mig handlar det om att skydda våra rättigheter att uttrycka oss fritt inför den dag då vi behöver det som mest. Hur kan FRA-lagen missbrukas den dag en galning kommer till makten? Vem bestämmer vad som är farliga åsikter? Lagen ska skydda våra åsikter, inte granska dem.

/Marit

Anonym sa...

Ditt försök att föringa de mail som genererats via Expressen blir bara patetiska. Inse fakta och lyssna på dina väljare!

Oavsett vilka bestämmelser som reglerar FRA:s arbete idag eller imorgon, så vet vi inte vad systemets möjligheter kommer att användas till i framtiden. Så systmets blotta existens utgör det största hotet mot medborgarna. Och det är därför man omgående bör riva upp detta beslut.......

Anonym sa...

Hej, Göran!

Ditt engagemang verkar vara stort. Det var värt mycket för mig.

I tider då även seriösa tidningar ägnar sig åt halvsanningar och rena lögner i FRA-frågan, så känns tryggare att få höra hur ni har tänkt istället för att spekulera.

Jag har kanske ändrat uppfattning lite grann i FRA-frågan. Men, vad spelar det för roll.

Anonym sa...

Hvis du undre dig over at jeg skriver på dansk så er det fordi jeg er en
af de danskere der har valgt at bo i Malmö (hvilket jeg i øvrigt er
særdeles nøjed med).

Nå jeg har valgt at skrive via Expressen er det for at vise at jeg og
mange andre er utilfredse med beslutningen. Det er jeg ikke fordi jeg
frygter at nogen kommer til at læse med i mine mails. Hvis jeg ikke ønsker
at det sker så krypterer jeg dem. Det er jeg for øvrigt sikker på at
enhver terrorist eller ligende også vil gøre - hvilket sagen fra København
jo også viser. Nej jeg synes at problemet er den usikkerhed som forslaget
giver. Dels for almindelige borgere, der i forvejen ikke er 100 % trygge
ved Internettet men måske endnu mere vigtigt hos de virksomheder der gerne
skulle være med til at give en svenske del af øresundsregionen et løft.
Skulle jeg som leder af fx en stor amerikansk medicin virksomhed vælge
imellem København og Malmø, så er der allerede en del ting der taler for
København, men der er bestemt også ting der taler for Malmø. Det er fx
lønniveauet, og det af man lettere kan skaffe medarbejdere. Men hvis jeg
ved mit valg risikerer (eller blot tror at jeg risikerer) at min
kommunikation bliver aflyttet så er valget ikke særligt svært.

Oven i dette er det jo særdeles urimeligt at sætte et selskab som Telia
eller 3 under pres fordi deres infrastruktur betyder at deres danske
kunder må forvente aflytning. Mon ikke vi vil se en del kunder der flytter
deres kommunikation til TDC pga. FRA - Igen er det måske ubegrundet, men
det har i denne forbindelse ikke rigtigt nogen betydning.

Mvh. Mikkel

Anonym sa...

Onsdagen den 19:e juni en svart dag för demokratin i Sverige!

Som en ödets ironi väntas lagändringarna träda i kraft 2009.
Samma år som Tyskland firar 20-årsminnet av DDR:s och Stasis sammanbrott återuppstår massövervakningen.

Men denna gång i svensk regi.

Först kom Generalklausulen vilken ger skatteverket befogenheter som endast fanns i Hitler
Tyskland finns däremot i inget demokratisk styrt land, med minsta misstanke har
skatteverket befogenheter som ledde till att vara en stat i staten. Svenska rättsinstanserna är
en del av maskineriet där tillsättning av domare sker med politisk styrning, uppifrån och
inte självständigt oberoende. Det svenska rättsystemet är inte oberoende övervakande, utan
är en del av makten redan detta en skam för landet. Svenska advokater som högljudd
varnar tystas ned av advokatsamfundet eller blir uteslutna, med alla konsekvenser. (En
svensk advokat får inte kalla sig för advokat om denne inte är med i förbundet med en rad
inskränkningar)

Den svenska grundlagen kan upphävas av ett regeringsbeslut, och nu har FRA den legala
rätten att avlyssna telefonin, e-mail och vem vet var gränsen går, det finns ingen gräns och
med kunskap om ändamålsglidningen kommer statens tjänstemän flytta fram sina
positioner med argumenten, har du inget att dölja, har du inget att frukta!
På denna basis fungera alla världens diktaturer, och detta tillåts ske året 2008 i Sverige.
Skamligt Sverige, skamligt Alliansregeringen som påstod sig stå för ett liberalt samhälle.
Extremhögern och extremvänstern måste jubla, följderna om några årtionden kommer blir
förfärliga. Ändamålsglidning sker med snart sagt alla lagar, den här är den kusligaste av
dem alla och satt i ett sammanhang med övriga totala lagar är frågan väl befogat, hur
mycket demokrati finns det kvar i Sverige?

Anonym sa...

Ni är köpta av USA och anonyma makthavare. Med medlöpare som er kommer demokratin gå utför!

Anonym sa...

På SVT Text-TV skriver man den 3 juli, sidan 122, följande i första stycket:
"... FRA lagrar svensk trafikdata, vilket bl.a. ger möjlighet att kontrollera allas surfvanor."

Av copyright-skäl tänker kan vi givetvis inte skriva hela texten, men förhoppningsvis ligger texten kvar mer än idag...

Anonym sa...

Anonym sa...
För gemene man så anser jag ändå att det är integritets kränkande.
Vad jag kan förstå som ändå har läst på lite så ska försvarets underrättelsenämd vara kontrollerande och tillståndsgivande
så att lagar efterföljs angående signalspaningen. Och då menar jag att det inte finns några garantier för att vanliga människor kommer i kläm.Pga att det vet väl hela sveriges befolkning att all underrättelse tjänst är topphemlig och därför kan dom skydda sina beslut och förehavanden bakom en skyddsmur som inte går att kontrollera eller få insyn i. Den informationen kommer att förbli hemlig till och med för riksdagspolitikerna som röstade fram detta beslut.självklart ska vi bekämpa terrorister och brott mot rikets säkerhet,men med signalspaningen medför en osäkerhet för hederliga människor som försöker göra sitt bästa.Dom som har onda avsikter mot sveriges
säkerhet har både kunskaper och andra sätt att skada oss på.det enda som händer är nog att vi kommer känna oss bevakade av någon som vi inte känner till,måste väl ändå vara obehagligt för alla människor och då kanske mer för våra invandrare
som kommer från övervakande stater dom kanske inte kommer våga att komunicera med släktingar och vänner i framtiden av rädsla för reprisalier.

Tim sa...

Förlåt, men det där om att "anliga meddelande från medborgarna riskerar att tappas bort." är ju bara crap. Jag mailade en av dina partikolleger, en självuttalad frihetens fanbärare, både före och efter omröstningen med frågor och undranden. Inget svar. Om alla ledamöter sköter kontakten med sina väljare enligt den mallen, då får ni nästan skylla er själva om det ramlar in en halv miljon mail.

Anonym sa...

Ursäkta mig, men din arrogans, okunnighet och uppenbara förakt för oss som på det enkla sättet (via Expressen)valde att göra vår åsikt hörd har gjort att Moderaterna har tappat min röst i nästa val. Jag törs helt enkelt inte riskera att personer som du och Olof Lavesson får fortsätta sitta vid makten.

I Sverige har vi representativ demokrati. Det innebär att de folkvalda SKA ta hänsyn till vad folket/väljarna tycker - inte tvärtom! Men den delen av skolans undervisning i samhällskunskap skolkade uppenbarligen skrämmande många politiker ifrån.

Anonym sa...

Som medborgare blir jag lite orolig när jag vet att min Internettrafik inte bara kan utan även skall avlyssnas, om den råkar passera Sveriges gränser. Man säger även att den "icke relevanta informationen skall förstöras, och det skall övervakas av Datainspektionen".En fråga av rent praktisk natur: Skall Datainspektionen öppna upp ett eget kontor på Lovön, eller skall dom få den sparade trafiken, eller loggar på sparad trafik översänd till sig? Mitt förtroende för bergrumsarbetande militär personal, tillsammans med svenska säkerhetspolisen är inte den bästa. Vi har fortfarande människor som pga. IB affären sitter i kylen. Utan att få möjlighet att ta reda på varför eller vad som finns hos Säpo och Militära underrättelsetjänsten.Nästa fråga då: Vilka resurser skall tillföras Datainspektionen för övervakningsarbetet? Har man idag den kompetens som behövs i arbetet? Att övervaka världens 4:e kraftfullaste dator är ju inte direkt som att kolla igenom sina egna filer...Hur vet jag att inga uppgifter från dessa datorer hamnar i händerna på främmande makt? Hur vet jag också att lagrade uppgifter används på det sätt som det skall och inte sparas för framtida bruk?! Jfr PKU-registret, där jag rekommenderat mina nära och kära att beordra destruktion av sina i registret lämnade blodprov.Mina barns skall jag själv ta itu med i morgon dag. Vem vet hur lång tid det tar innan någon "vänlig domstol" förser våra försäkringsbolag med DNA och prov ifrån PKU för att kunna hitta den ena diagnosen roligare än den andra.Om Du inte förstått det Roger, så är en av orsakerna till människors rädsla inför FRA-lagen och liknande övervakningssystem, att Ni som politiker så in i helvete har börjat gå fel krafter till mötes när det gäller att lämna ut uppgifter. Hur vet jag t.ex. att ingen av den information som snappas upp av FRA hamnar hos t.ex. Antipiratbyrån eller någon av dess allierade? Rätt vad det är så kommer det ett krav ifrån Amerikanska kongressen eller CIA att skall ni ha mer hjälp av oss vill vi se vilka som fildelar... Och svenska makthavare har inte – Ursäkta uttrycket, nog med kuk för att stå emot... Så vi VILL inte bli övervakade och registrerade på fler sätt och ställen. Och det verkar inte spela någon roll vilken partifärg Ni har heller. Ni går samma ärenden ändå.Jag som person har inget emot att man jagar terrorister. Jag har inte heller något emot att man avlyssnar tveksamma personer. Oavsett kommunikationsform1 Men jag tycker att det skall vara som när man vill avlyssna en telefon. Det skall finnas en misstanke mot individen, och det skall vara samma procedur som vid en husrannsakan. Alltså att en Åklagare måste se att det man har på individen är starkt nog.Min text blev visst lite rörig, men jag hoppas att Du förstår lite av det jag försöker säga.Har Du några frågor i ämnet, får Du gärna höra av dig, antingen via Mail (Om du inte är rädd för att bli avlyssnad av FRA) eller på något annat sätt Du finner lämpligtVänliga HälsningarUlf Hedlund i Våxtorp

Anonym sa...

En annan sak. Hur länge skall sittande stadsminister och hans stab fortsätta stopp huvudet i backen som ett gäng strutsar?

Strutsar har ju hjärnor stora som hasselnötter, så därför stoppar dom huvudet i backan.

Vad har yttersta makteliten för ursäkt?

Ulf i Våxtorp