söndag 29 juni 2008

När röken lagt sig

Dagens artikel på Brännpunkt rekommenderas (jag vågar väl inte skriva anbefalles för då uppstår väl en ytterligare mejlstorm från känsliga läsare :-) ) till läsning. Jag kan förstå GD Ingvar Åkessons frustration över att ”debattglada lekmän bemöts med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”. När röken lagt sig efter hanteringen av ”FRA-lagen” tror jag att alla partier behöver rannsaka sig själva. Lagstiftning i Sveriges Riksdag får inte utvecklas till en popularitetstävling där talkörer och epostbombardemang får ersätta väl genomarbetade underlag. Jag kan förstå att enskilda ledamöter kan ha svårt att hantera det starka tryck de personligen utsatts för men det får inte innebära att lagstiftningsprocessen utvecklas till en förhandlingssport. Särskilt viktigt är detta när det handlar om frågor om rikets säkerhet och den personliga integriteten.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

17 kommentarer:

Bo sa...

Talkörer och epostbombardemang får ersätta väl genomarbetade underlag
Var det väl genomarbetade underlag?

Retoriken gick till del ut på att skydda våra mannar i Afghanistan.
Detta tillbakavisades senare av FRA själva.
Eller att man skulle snappa upp meddelande från terrorister för att stoppa dessa aktiviter, vilket också tillbakavisas.

Jag får känslan av att de som argumenterar för FRA-lagen har kommit upp med argument som inte håller vid närmare granskning, ett inte så väl genomarbetat underlag med andra ord.

Johan Westerholm sa...

Få har nog läst boken ”Torture and the twilight of empire” av Marnia Lazreg. Det är en skrämmande sammanställning av vad som sker och vilka krafter som släpps lösa när staten som medel i sin maktutövning legaliserar kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Boken spänner i tid från Franska kolonialtiden i Algeriet på 1960-talet till dagens USA dominerande närvaro i Irak.

Men de senaste veckornas mediatäckning om först FRA-lagen, senare socialdepartementets förslag till PKU-lagstiftning (PKU är det DNA-register som samtliga svenskfödda efter 1975 finns med i) och nu senast att USA och EU förhandlar om utbyte av information som enskildas resor, kortbetalningar och nätsurfande har nog inte kunnat undvikas av någon.

Jag kan inte säga att jag är helt imponerad av vår ansvariga folkvaldas prestation. I grunden så är jag förespråkare för att Rättsväsende och Försvar skall ha de medel som krävs för en effektiv brottsbekämpning och en tillräckligt god förmåga att hävda vår och EUs integritet och där är du och jag eniga. Men jag blir bekymrad när vår försvarsminister moderaten Sten Tolgfors i Riksdagens talarstol hävdar att FRA-lagstiftningen syftar till att skydda ”våra pojkar” i Afghanistan. Uttalandet kunde ha varit en komisk parodi på en Bush-inspirerad retorik men det blev bara skrämmande och patetiskt eftersom han sa det på fullaste allvar i vår riksdag. Till saken hör är att expertisen i form av FRA Generaldirektör förklarat att det är ungefär det sista som denna lagstiftning kan syfta till då det hotet framför allt är lokalt och eterbundet.

Vad jag efterlyser är framför allt en faktabaserad problemställning och väl pålästa politiker. En problemställning som inte baseras på att FRA har tappat 95 % av sin trafik. En problemställning som inte baseras på ”bra att ha”. Men framför allt, en problemställning som baseras på att vår regering såväl förstår (vilket inte alltid verkar vara fallet) som man på ett pedagogiskt sätt kan förklara varför och med vilka medel som eventuella hot skall bekämpas (vilket definitivt inte är fallet).

I samband med att Lissabonfördraget ratificeras så upphöjs Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna till svensk lag. I den stadgas att samtliga EUs medborgare har rätten till skydd av den personliga integriteten.

Jag bedömer att detta avsnitt i Lissabonfördraget är kanske det viktigaste bidraget till debatten. Jag anser att din partikollega Sten Tolgfors bör ägna viss tid till att fundera igenom hur dessa rättigheter förhåller sig till vad de själva vill åstadkomma. Men framför allt bör dessa herrar fråga sig vad som händer med ett samhälle när staten självt bakom en slöja av dunkla motiv legaliserar kränkningen av medborgarnas integritet och mänskliga rättigheter. Boktipset som jag nämnde inledningsvis ger en liten fingervisning.

Anonym sa...

FRA Svd 080629

Jag har inga problem med "avlyssning" i princip. Våra svenska kodknäckare under världskriget hade en viktig uppgift.
Det fortsatta sk. hemliga samarbetet med NATO under det kallade kriget var naturligt och vi kan bara erinra oss morden på Olof Palme och Anna Lindh för att inse att det finns galningar som inte har respekt för vårt demokratiska Sverige.
Men, Vår regering med presschefer etc. är urusla informatörer utan kontakt med vanliga människor utanför stockholmsområdet.
När de vet att det finns 13 000 papperslösa irakier i sverige, att narkotika väller in i landet, att trafficking och underbetalda "utlänningar" får hjälp med sin inkomstredovisning av Hells Angels då, blir den mest sansade paranoid.

Förklara på ett vettigt sätt varför vi skall ha FRA verksamhet och hur den i princip är upplagd.

Anonym sa...

FRA Svd 080629

Jag har inga problem med "avlyssning" i princip. Våra svenska kodknäckare under världskriget hade en viktig uppgift.
Det fortsatta sk. hemliga samarbetet med NATO under det kallade kriget var naturligt och vi kan bara erinra oss morden på Olof Palme och Anna Lindh för att inse att det finns galningar som inte har respekt för vårt demokratiska Sverige.
Men, Vår regering med presschefer etc. är urusla informatörer utan kontakt med vanliga människor utanför stockholmsområdet.
När de vet att det finns 13 000 papperslösa irakier i sverige, att narkotika väller in i landet, att trafficking och underbetalda "utlänningar" får hjälp med sin inkomstredovisning av Hells Angels då, blir den mest sansade paranoid.

Förklara på ett vettigt sätt varför vi skall ha FRA verksamhet och hur den i princip är upplagd.

Erik Gertkvist sa...

Väl genomarbetade lagförslag? Jamen ursäkta, det var väl först när bloggbävningen började som riksdagsledamöterna insåg att ett mail från riksdagen till regeringen kunde passera såväl Köpenhamn som New York och därmed omfattas av spaningen?

Afghanistan-exemplet var så dumt att bara en teknisk idiot kunde använda det. Vilket skulle bevisas ...

FRA-lagen är public choise i verkligheten. När FRA stod inför neddragningar / minskad prestige såg man till att fixa nya, häftiga arbetsuppgifter: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

FRA bryter bevisligen mot alla lagar de anser vara i vägen för dem - tex. Europakonventionen och personuppgiftslagen. Gissa hur länge de kommer att följa ev. restriktioner i FRA-lagen?

Anonym sa...

Ingvar Åkessons tillit till myndigheter och regeringar är så naiv så det nästan är gulligt. Har han glömt Geijer-affären, IB-affären, Ebbe Carlsson-affären, Danielsson-affären, m.fl?

I nyheterna idag står det att en eller flera FRA-anställda på höga poster har lagt ut uppdrag på bolag där de själv sitter i styrelsen eller är stora delägare i. När Åkesson blir tillfrågad om det ljuger han och säger att han har kollat upp det och de har slutat för tre år sedan. FRA:s växel har dock uppenbarligen inte blivit vidtalade utan bekräftar att åtminstone en av personerna jobbar kvar.

Alla system som kan missbrukas kommer att missbrukas, och därför ska vi inte bygga den typen av system.

Johannes sa...

"Talkörer och epostbombardemang får ersätta väl genomarbetade underlag"

Nej, det vore väl hemskt om FOLKET gjorde sin röst hörd i frågor som denna. Det vore ju snudd på demokrati.

Sen känns det lagom seriöst att referera till genomarbetade förslag, då man klubbade igenom en lagförändring med 2 timmars betänketid.

Anonym sa...

det "väl genomarbetade underlaget" sågades fullkomligt av advokatförbundet och Journalistförbundet, men som riksdagsman så vet man ju bättre än dom där lekmännen. Era ungdomsförbund är inte heller något att lyssna på, eller hur ska det hela tolkas?

Anonym sa...

(och får jag tillägga) ”debattglada lekmän bemöts med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”, eran egen IT-expert Patrik Fältström ( http://frobbit.se/paf/ ) har också kritiserat lagen hårt. Detta blogginlägg får dig tyvärr bara att framstå som väldigt arrogant

Anonym sa...

"Jag kan förstå GD Ingvar Åkessons frustration över att ”debattglada lekmän bemöts med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”."

Men vilk "erfarna yrkesmänniskor utanför Fra är det sagt regeringens förslag är bra och viktigt mot yttre hot? Sanningen är ju att alla "experter" som uttalat sig i media varit kritiska vad jag vet.

"Talkörer och epostbombardemang får ersätta väl genomarbetade underlag."

Hur väl genomarbetat är ett förslag när man ett dygn före voteringen kastar in flera nya förslag. Och där en av myndigheterna, datainspektionen inte ens visste om eller var tillfrågade om att de skulle få nya befogenheter. Det fick de tydligen veta genom media.

Kallar du det "genomarbetade förslag" kan man ju fundera på vad du menar är ett "ej genomarbetat förslag"

Bengt Held
Liberal och borgerlig

Göran Pettersson sa...

Till Bengt Held:
Jag tror att jag inte riktigt lyckades med att bli förstådd. Jag är mycket kritisk till att man en minut i tolv kastar in förändringar. Jag är ännu mer kritisk till att enskilda riksdagsledamöter efter ett års betänketid börjar driva krav i något som närmast liknar en utpressningssituation. Lagstiftning ska inte ske genom nattliga förhandlingar mellan uttröttade riksdagsledamöter. Ibland får jag intrycket att en del ledamöter är så fokuserade på att få uppmärksamhet att de låter det styra deras utövande av ledamotsskapet.

Anonym sa...

I din kommentar till Bengt Held så säger du något annat än i din ingress och med ett mycket tydligare språk. Det är som jag tolkar det ett av problemen. Ledarskap, tydlighet och eftertanke från första början hade inte skadat men ersattes av vaga formuleringar och två timmars betänketid.

Och så klagar alla på hur synd det är om föraktade politiker....

Anonym sa...

Göran Pettersson

Bra att vi är oense om att det var illa hanterat av alliansen de sista dagarna före voteringen. För fel blev det hur än vissa riksdagsledamöter argumenterar efteråt.

Antingen var de sista förändringarna som man bifogade förslaget i sista minuten marginella och förändrade inte något i sak. Men då blir det helt fel att sedan föra ut budskapet att det var betydande förbättringar av rättssäkerheten.

Men när samma politiker får berättigad kritik för att snabbehandla olika förslag, att datainspektionen etc ska få helt nya uppgifter och behandla det inom ett dygn (!), en process som riksdagen vanligtvis ägnar den typen av förslag flera månader åt, då hänvisar man till att det man kastat in i sista stund inte förändrar något principiellt, alltså i praktiken att det var marginella förändringar.

Man kan inte säga båda sakerna samtidigt och behålla sin trovärdighet.

Du erkänner nu att du var emot de sista förslagen för att "förbättra integritetsskyddet". Men var du emot förslagen även i sak? Eller varför var m och kd emot de där förslagen även 2007 när man diskuterade dem i lugn och ro? Hade man lyssnat mer redan då på fp och c så hade förslaget visserligen inte blivit bra men i alla fall bättre.

I det första förslaget (alltså innan sista-minuten-förslagen bifogade) så var det till stor del Fra internt som skulle granska sig självt. Och vi vet ju från polisen hur noggrannt det blir när folk inom en myndighet ska granska sina kompisar. Det blir mycket bra och ambitiös granskning (not).

Bengt Held
Liberal, borgerlig och antisocialist.

Anonym sa...

“Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas?”

Jag antar att det är de här du menar med debattglada lekmän?

* Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg
* Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare
* Per Broström, folkrättsjurist på Försvarshögskolan
* Gunnar Strömmer, verkställande ledamot på Centrum för rättvisa
* Jabok Heidbrink, juris doktor, lektor (forskare och lärare) vid Internationella handelshögskolan i Jönköping
* Mårten Schultz, docent, jur. dr, Stockholm Centre for Commercial Law
* Clarence Craaford, chefsjurist på Centrum för rättvisa
* Björn Victor, docent i datavetenskap på Uppsala universitet
* David Lindahl, forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
* Richard Levittes, expert programmering och kryptografi
* Patrik Fältström, regeringens råd för IT-politiska frågor, ICANN mm
* Scott Pinzon, CISSP(säkerhetsexpert)
* Jon Karlung, vd Bahnhof
* Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén
* Invest In Sweden Agency ISA Bengt-Åke Ljudén
* IT- och telekombolagens branschorganisation Anne-Marie Fransson, generaldirektör
* Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen
* Leif GW Persson, författare, kriminolog
* Jan Guillou, journalist och författare
* Henric Wiklund Vd Phonera AB
* Per Agerman, journalist (Årets Ekonomijournalist 2006)
* Åsa Linderborg, Fil.dr. historia, författare
* Mari Herranen, taleskvinna på finska kommunikationsverket
* Jens Ottesen-Støtt, juridisk chef hos Telia Danmark
* Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, Norge
* Belgiska regeringen

Ja, varför i helvete lyssnar folk på dessa lekmän som uppenbarligen bara är ute för att debattera.

Förövrigt får du nog vänta ett tag på att röken ska lägga sig...annars rekommenderas (anbefalles) att du ser dig om på Internet.

Göran Pettersson sa...

“Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas?”
var ett citat från Ingvar Åkesson.

Men tidningarna har varit fulla av bland annat uttalanden om de tekniska möjligheterna med signalspaning.

Flera av uttalandena som gjorts av experter har också byggt på påståenden som de har fått ta ställning till.

Anonym sa...

Intressant och gripande inlägg av signaturen "xxAutentiskxX" på SVT's forum om FRA-lagen, som en medborgare uppfattar den;

http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?threadID=24032&start=525&tstart=0

Re: Avlyssningsförslaget - 21 jun 2008 16:10

Eftersmaken av Aquaviten sitter kvar.

Jag firade midsommarafton med smågrodorna och hoppade extra högt, sjöngextra högt koack ack ack ack. En midsommar där en klump i magen inte ville ge vika oavsett hur många snapsar och vinglas jag hävde i mig. Barnens bus och skratt när de började med "jordgubbskrig" efter dansen gjorde mig melankolisk då jag insåg vilken utveckling och framtid de går till mötes. Ett samhälle som genomsyras av misstänksamhet otrygghet och maktlöshet.
Allt mer av våra barns framtid och villkor kommer bestämmas av politiker och myndigheter. Tryggheten eroderas för var dag som går. Cirkeln blir tydlig, politiken skapar otrygghet och otrygghet skapar kontrollbehov hos staten så ju sämre staten är på att ta itu med kriminalitet trygghet och våld ju mer kommer vi och våra barn övervakas och kontrolleras.

Min yngsta kom fram efter middagen och undrade "vad tänker du på pappa".
Jag blev överumplad och insåg inte att klumpen i magen skulle synas utåt. "Jag tänker på hur viktig allas vår frihet är" sa jag med ett leende.."men varför ser du så allvarlig ut då...det är väl bra med frihet?" Ja sa jag "den är jättebra att ha den ska vi vara rädda om".

jag skulle vilja berätta för henne att för 20 år sedan skulle hon och sina klasskompisar själva kunna cykla till skolan. Nu måste jag som pappa istället skjutsa henne eftersom riskerna och otryggheten ökat. En av hennes 11 åriga kamrater blev nedslagen och med kniv rånad på sin mobil.
En händelse som inte fick mer en notis i lokaltidningen. För grabben borde jag berätta vad jag kunde göra när jag var femton men som jag aldrig skulle våga släppa iväg honom på idag och varför.

Att berätta för barnen hur utvecklingen faktiskt ser ut skulle vara som att skära ett djupt sår i deras framtidstro. Som Pappa vill man att barnen skall tro det absolut bästa om framtiden.

Varje lag varje centralbeslut varje reglering har effekten att samtidigt som de skall "skydda" oss såp tar det i samma stund ansvar makt och inflytande ifrån oss. Kollektivismen skapar centralstyrning och distans till de människor och medborgare den säger sig företräda. Medborgarna ses mer och mer som ett hot mot den "politiska ordningen" och som opålitliga och inkompetenta. Därför kommer detaljregleringen av våra liv att escalera och för att detta skall kunna ske så krävs em mycket begränsad medborgarrätt. Så i Sverige är det redan bäddat och klart för denna utveckling.

Vi har ingen konstitution som Amerikanerna håller som största garanten för deras medborgerliga rättigheter. Vad man än tycker om USA så saknar vi den trygghten och tydligheten av våra medborgerliga rättigheter som skydd mot statens och politikers klåfingrighet samt deras hybris.

Utvecklingen är tydlig där vi som medborgare får allt färre tillfällen och möjligheter att göra vår röst hörd. Politikernas och myndightetrnas insyn i våra privata liv och deras befogenheter att snoka ökar med en skarämmande hastighet. Motkraften borde vara vår medborgerliga möjligheter och verktyg att kontrollera våra politiker och myndigheter men den går åt det motsatta hållet. Riksrevisionen är svag möjlighet till rättelse eller kanske allra minst möjlighet att utkräva ansvar av staten minskar i samma utsträckning.

Det bor ett Orwellskt monster inbyggt i Sveriges grundlag och konstitution. Den som ser och pekar på monstret hamnar i konflikt med de som genom monstret fått sin egen makt och skyddar den på medborgarnas och väljarnas bekostnad.

Mitt beslut att Emigrera kom först genom känslan att flytta TILL något i första hand, och inte ifrån någonting. Min fru sa igår och skrattade att "nu känner jag mig mer som en flykting". Jag nickade roat. Så har det faktiskt utvecklat sig. Samtidigt är det otroligt frustrerande att behöva inse sin maktlöshet.

Att skriva här på SVT oponion är som att ropa i öknen. De du skulle vilja nå politiker och journalister nedlåter sig inte till en dabatt med medborgarna direkt. Utan gör som moderatorn håller koll på lagom långt avstånd från oss.

Journalister och stat talar med varandra. Vi medborgare befiner oss i ett medialt utanförskap.
Så är det byggt så är det anpassat!

skål på dig Future! Vi har för få i Sverige som levt under securitate för att vi skall inse vad det är vi riskerar.

xxAutentiskxX

Anonym sa...

" Jag kan förstå GD Ingvar Åkessons frustration över att ”debattglada lekmän bemöts med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”. "
kändes dock som ett medhåll i vad Ingvar Åkesson sade (och dessutom känndes inlägget rättså nedsättande (Patronising beskriver min magkänsla bäst) mot oss som röstat borgerligt för att vi vill ha mer personlig frihet och individuella rättigheter), så vi tog oss friheten att ge lite exempel på folk som inte är lekmän och som uttalat sig negativt (och jag tror inte att t.ex. Anne Ramberg eller Mårten Schultz kommentarer har "byggt på påståenden som de har fått ta ställning till." utan snarare på lagtexten)

Mvh Christoffer