måndag 23 juni 2008

Bra med tydlig prislapp

Regeringen är överens om att införa studieavgifter för utländska elever som kommer från länder utanför EU och EES. Detta är ett mycket bra förslag som borde ha införts för länge sedan. Med nuvarande system har svenska skattebetalare stått för notan när andra länder sänt sina elever på utbildning i Sverige detta utan att svenska elever fått samma förmåner i de sändande länderna. Systemet har också inneburit att antalet utländska elever vuxit mycket snabbt och bidragit till ytterligare sänkt kvalitet på den högre utbildningen. Det är bra att svenska universitet och högskolor har utländska elever och det ska de fortsätta att ha. Men det ska inte åstadkommas med att den svenska utbildningen reas ut. Genom att införa ett stipendiesystem så kan de svenska lärosätena få hit utländska elever som bidrar till att höja kvaliteten på utbildningen.
Personligen tycker jag att kostnaderna för den högre utbildningen borde tydliggöras för de svenska eleverna. Idag bibringas de ofta intrycket att de betalar för sin egen utbildning genom att ta studielån. Men sanningen är den att studiebidrag och studielån inte betalar utbildningen utan endast studentens levnadskostnader. Jag tycker att det vore lämpligt att man införde en studieavgift även för svenska studenter. Samtidigt kunde staten införa ett generöst stipendieprogram. På detta sätt skulle det bli tydligare för våra studenter att det är skattebetalarna som betalar deras utbildning och att den är värdefull.

SvD DN

1 kommentar:

Anonym sa...

Visst... Men det har glömts en del i debatten... Det går inte att införa en avgift utan att det skapas en fungerande och stödjande infrastruktur kring antagning, studievägledning, karriärvägledning etc. Det är nog få som arbetar inom högskolorna som säger något annat än att internationella studenter är 'high maintenance'. Tar vi dessutom ut en avgift kommer förväntningar och krav på studerandeservice att öka betydligt jämfört med vad högskolorna idag erbjuder (icke-svensktalande studenter). Få högskolor (om någon) har idag ordning på information eller system för att hantera engelskatalande studenter på ett professionellt sätt. Det går igen i allt från studierapportering, till informationsflöden. En studieavgift löser inte dessa grundproblem utan riskerar att slå tillbaka om inte resurser initialt styrs över för utveckling och införande av nödvändiga system och tjänster inom varje respektive högskola.
I övrigt så har varje intervjud som återgivits i media med internationella studenter inkluderat frågan "-skulle du komma till Sverige om du måste betala?" Svaret har alltid varit ett tydligt "No".
M.a.o. Lycka till...