måndag 30 juni 2008

Olika motiv samma slutsats

I april framförde jag kritik mot systemet med miljöbilspremien. Nu har folkpartiets miljögrupp kommit till samma slutsats. Vi använder lite olika argument men slutsatsen blir densamma. Miljöbilspremien riskerar att leda utvecklingen fel. Mina argument är lite mer modesta än folkpartisternas. För egen del argumenterar jag vad miljöbilspremien får för konsekvenser för Sverige medan folkpartisterna argumenterar om hur Sverige kommer att påverka världen i övrigt. Kanske beror denna skillnad på utgångspunkt på våra olika partiers olika uppfattning om Sveriges betydelse för världen. Är det möjligen så att vårt partinamn är väl valt, vi är det moderata partiet.

SvD

1 kommentar:

Anonym sa...

Skorta alla bilar. Börja cykla och åk kollektiv trafik i stället.

Det är konstigt av Fredrik Reinfeldt vill inte statsa mera på tåget som är mera miljövänligt altnervativ än bilen.

Dessutom på flera håll i Sverige har svenska folket valt att åka med kollektiv trafiken.

Sluta pratat om olika miljövänliga alternativ till bilarna.

Statsa på det som är verkligen klimatsmart och följ utveckligen inom kollektivtrafiken.