fredag 13 juni 2008

Rätt i sak men politiskt fel?

I dag presenterade Försvarsberedningen sin rapport ”Försvar i användning”. Mycket av uppmärksamheten har riktats mot folkpartisten Allan Widmans avvikande mening. Hans kritik riktar sig mot rapportens farliga övertro på ett nordiskt försvarssamarbete som substitut för ett medlemskap i Nato. Allan Widman skriver:
”Tron på att nordiskt samarbete kan utgöra ett självständigt, säkerhetspolitiskt alternativ saknar förankring i verkligheten. De nordiska länderna kan inte ensamma generera en tillräcklig politisk och militär tyngd.”

Enligt min uppfattning har Allan Widman rätt i sak och jag är övertygad om att den moderata ordföranden Karin Enström är av samma uppfattning. Men tyvärr räcker det inte att ha rätt inom politiken är det helt nödvändigt att också få rätt. Jag tror att det finns två politiska sakförhållanden som gjort att det inte varit möjligt att skriva sanningen redan nu. Det ena förhållandet är att socialdemokraterna är splittrade internt och dessutom skulle de ha skadat sina relationerna till samarbetspartierna v och mp. Det andra förhållandet gäller alliansens överenskommelse. I den påtalas att ingen förändring av Sveriges säkerhetspolitik kommer att genomföras under mandatperioden. Den pragmatiska lösningen har därför blivit att ge socialdemokraterna och centern mer tid till säkerhetspolitisk reformering. Planen förutsätter dock för att vara trovärdig ett svenskt och finskt Natomedlemskap.

Jag har skummat igenom rapporten och så här långt är jag positivt överraskad. Många av förslagen är mycket bra och borde ha genomförts redan för tio år sedan. Jag gillar indelningen av förbanden, personalförsörjningen med kontrakt som skapar militär handlingsfrihet och dessutom bejakandet av att integrera amfibieförbanden i markstridsförbanden.

Jag återkommer imorgon med en djupare analys rapporten. Den gången blir det i form av ett avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Programmet gästas då av Mike Winnerstig säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut. Programmet kommer att vara tillgängligt här på bloggen runt klockan 11 imorgon lördag.
SvD DN DN Sydsvenskan

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jadu Pettersson, någon borgerlig politik företräder du inte, snarare är du på samma ställe som vänstersossarna och höger Vp var för ca 10 år sedan.
Grattis Pettersson för att du är med och blottställer Sverige, mina barn kommer att tacka dig....eller kanske inte om hoten kommer tillbaka.
jag undrar i mitt stilla sinne hur i h-e ni riksdagsledamöter har tänkt att vi skall kunna göra återtag i tid ifall hoten dyker upp?
Har ni månne anställt Saida på försvarsdepartementet.
Aldrig att du eller nån borgare får min röst igen aldrig.

Anonym sa...

För c:a 40 år sedan var jag upprörd över att yngre män tvingades in i verksamhet som inte blev särskilt effektiv. Idag hörde jag att den allmänna värnplikten skall avskaffas. Jag blir så glad. Anslutningen till Nato känns positivt ligga i vindriktningen men är en mycket svårare fråga.
Trist att folkvalda försöker omvandla verkligheten till taktisk partipolitik.

Försvaret har tagit mycket stryk i debatten och nu är det dags att komma ihåg att vi varit förskonade från krig längre än andra i Europa.

Anonym sa...

Att avskaffa värnplikten är en stor tabbe. Genom att vi gör det förlorar försvaret sin folkförankring och demokratin hotas. Värnplikten har inneburit att ett brett spektrum av medborgare har fått inflytande, insyn och påverkan inom försvaret. När det avskaffas och försvaret blir mer elitistiskt kommer detta att gå förlorat och en ny mer elitistisk militär klass att utvecklas.

Anonym sa...

Att politik saknar förankring i verkligheten är inget nytt.

Värnplikten ska vara för de som är intresserade och ska inte vara endast för män t.ex. Kronprissessan Viktoria klarade av det.