tisdag 21 juni 2016

Peter Eriksson Löfvens nya belastning?


Peter Eriksson avslöjade vid regeringens presskonferens om bostadspolitiken sin syn på sin förhandlingsmotpart då han valde att omformulera ordspråket ”man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka.” Peter Erikssons val av åsna istället för häst kan vara en indikation på att Stefans Löfvens val av ersättare till Mehmet Kaplan kan skapa nya problem för statsministern om han avser att leva upp till sina ord om samarbetsregering.

Över till de få konkreta förslagen. Mycket är rimligt framförallt då det gäller viljan att korta handläggningstider. Jag gillar förslaget runt taket för uppskovsbeloppet framförallt att det görs tidsbegränsat vilket skapar incitament för att handla. Likaså positivt för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden är idén om att ha särskilt gynsamma  regler för den som flyttar till en mindre bostad. Det förslaget skulle kunna sänka trösklarna för personer med utflugna barn att flytta till något mindre och därigenom öppna upp för barnfamiljer. Finansministerns kritik av byggbranschens bristande produktivitetsutveckling instämmer jag i, dock tror jag att åtgärden med investeringsstöd riskerar att göda en bransch som redan har låg produktivitet.

Inga kommentarer: