onsdag 4 april 2012

Rollfördelningen bör inte ändras

Idag har rubriksättarna haft julafton. Genom att hårdskruva ett uttalande från statsministern om löneläget har man fått till en rubrik som ger intrycket att Reinfeldt skulle vilja ha en politiskt styrd lönesättning. Tyvärr ekar nu rubrikens budskap i den ekokammare som bildats av de mest okritiska anhängarna. I Sverige har vi en mycket väl fungerande rollfördelning. Det är marknadens parter som förhandlar och avtalar om lönerna. Politiken påverkar givetvis genom bland annat skattelagstiftningen. Genom införandet av jobbskatteavdragen så har det t.ex. blivit mer lönsamt att ta ett arbete med lägre bruttolön än tidigare. Denna rollfördelning är bra och jag är övertygad om att statsministern också anser det. Aftonbladet DN

Inga kommentarer: