torsdag 26 april 2012

Därför är bankvinsterna bra

I den dagliga debatten hetsas det just nu rätt mycket mot bankerna. Mycket av missnöjesyttringarna har riktat sig mot marginalerna på utlåningen. Jag är en varm anhängare av konkurrens och tycker därför att det är bra om vi får kunniga och aktiva kunder. Jag är också en stark anhängare av marknadsekonomin och därför är jag mycket skeptisk till det överdrivna politiska intresset att ge sig in i prissättningen. De fyra stora svenska bankerna har nu redovisat sina resultat för det första kvartalet. Det har för alla bankerna varit ett bra kvartal med starka resultat. Man har förutom ett relativt gott räntenetto även haft kontroll på utgiftssidan. Det är bra. Det hade varit dåligt för Sverige om bankerna visat på dåliga resulat. Nu gäller det dock att bankerna rustar sig för framtiden. Finanskrisen är på inga sätt över. Det kan till och med vara så att det värsta ligger framför oss. Det är därför viktigt att de svenska storbankerna nu fyller på sina buffertar och inte delar ut vinstpengarna. Jag har en obehaglig känsla av att pengarna kan komma att behövas. SvD DN SR

2 kommentarer:

Anonym sa...

"relativt gott ränteneto"

Herrejesus...Handelbanken har ökat sitt räntenetto med 29%.
Att öka sin marginal så mycket på så kort tid går bara på en ologipolmarknad.
Och du säger att du tycker om konkurrens...

//Jonas75

Göran Pettersson sa...

Räntenettot påverkas av såväl marginal som volym. Det finns många fler aktörer på marknaden för huslån än de fyra storbankerna. Jag ser gärna att konkurrensen ökar ytterligare genom att SBAB säljs till någon bank som idag inte är stor i Sverige. Men detta blockeras av oppositionen.