tisdag 1 maj 2012

Praktikant från Princeton

Utomlands är det vanligt att univeristetsstudenter under studieuppehållen genomför praktiktjänstgöring, så kallad internship , för att vinna nya värdefulla erfarenheter. Jag fick för en månad sedan en förfrågan från en student vid Princeton Universitet om praktiktjänstgöring hos mig i riksdagen. Efter en stunds funderande över bl.a. möjligheterna att erbjuda tillräckligt utmanande uppgifter kom jag fram till att det borde vara en självklarhet att tacka ja. Av den anledningen är planeringen nu inriktad på att Yuliya Barsukova ska vara praktikant hos mig under juli och augusti. Praktiktjänstgöringen får en rivstart med deltagande vid Politikerveckan i Visby. Yuliya Barsukova läser för närvarande andra året på Woodrow Wilson School of Public Policy and International Affairs med inriktning på europeisk politik. Yuliya är ordförande för Princeton European Youth Parliament och skribent på skoltidningen The Daily Princetonian. Innan hon började vid Princeton 2010 arbetade hon som reporter för Komsomolskaya Pravda. Förra sommaren genomförde hon praktiktjänstgöring vid Transparancy International i Moskva. Yuliya Barsukova har dessutom varit en delegat till såväl St Petersburg International Economic Forum som till Stanford US-Russia Forum. De exakta arbetsuppgifterna för Yuliya är inte klara ännu men jag räknar med att hon kommer dyka upp som sidekick i Den politiska talradion. Under sin praktiktjänstgöring i Sverige kommer Yuliya också att samla material inför ett senare uppsatsarbete rörande svensk politik. Jag räknar också med att vi ska arrangera ett seminarium i riksdagen där Yuliya får redovisa sina arbeten om korruption. Jag tycker att det är en mycket motiverande uppgift att få vara med och utveckla en ung person som har ambitionen att bidra till den demokratiska utvecklingen i sitt hemland Ryssland. Du som har förslag på hur vi gör denna praktiktjänstgöring framgångsrik är välkommen att höra av dig till mig goran.pettersson@riksdagen.se Även tips om världsliga frågor såsom boende mottages tacksamt.

Inga kommentarer: