måndag 14 maj 2012

Grexit?

Europa dras djupare och djupare in i en allvarlig kris såväl ekonomiskt som politiskt. Jag har under lång tid argumenterat mot den eftergiftspolitik som förts mot Grekland. Solidaritet mellan Europas stater är bra men den kräver att den mottagande parten har en uppriktig vilja att göra rätt för sig. I fallet Grekland har jag länge haft en känsla av att de hela tiden har både velat äta kakan och att ha den kvar. Grekland har under flera år levt på för stor fot. Nu försöker man klara sig undan utan att behöva betala räkningen. Redan nu har man fått avsevärda skuldnedskrivningar. Nu är man tillbaks för att få ytterligare eftergifter. Hur det kommer att gå? Jag vet inte men jag har en obehaglig känsla av att grekerna kommer att lyckas vilseleda EU-ledarna ännu en gång. DN SvD Ekot Rapport

Inga kommentarer: