torsdag 3 maj 2012

Troligen ett steg framåt

EU:s finansministrar lyckades inte nå ända fram vid gårdagens maratonmöte. Den viktiga frågan om kapitaltäckningskraven för bankerna knuffades dock en bit framåt i för Sverige fördelaktig riktning. Frågan om kaptialtäckningskraven har behandlats under lång tid och kommissionens ståndpunkt har kraftigt ifrågasatts av ett stort antal experter. Det råder stor samstämmighet om att EU ska införa gemensamma minimikrav för bankernas kapitaltäckning. Ett av skälen för detta är att en bankkris i ett land närmast automatiskt påverkar andra medlemsländer. Att EU däremot skulle påtvinga medlemsländerna ett tak för kapitaltäckningen är synnerligen ologiskt och argumenten som framförts öppet har klingat falskt. Troligen är det sanna motivet för att vissa medlemsstater framhärdat med dessa argument att de inte vill att det egna landets banker ska framstå i dålig dager. Nu har som sagt ärendet rört sig i för Sverige fördelaktig riktning men det kan vara på sin plats att vara lite försiktig. "Inget är klart förrän allt är klart" och "Djävulen finns i detaljerna" är fortsatt två användbara uttryck. Det känns dock som om Anders Borg gjorde en helt korrekt prioritering igår och stannade i Bryssel och förhandlade istället för att bege sig till SvT för en debatt om en icke budget. DN SvD SR AfV

Inga kommentarer: