lördag 12 maj 2012

Inga fler särregler tack!

Jag tillhör en liten politikergrupp som gillar enhetliga skatteregler. Om jag fick bestämma så skulle vi t.ex. ha en gemensam momssats för alla varor. Tyvärr är den politiska verkligheten annorlunda. Dagens ”sanning” är att det är kraftfull politik att göra undantag för än det ena än det andra behjärtansvärda skälet. Nu verkar denna politik kunna ta ytterligare steg då Centerpartiet slår ett slag för att den statliga skatten ska vara olika i olika kommuner. Risken för politiskt godtycke är betydande men det är kanske just det som är avsikten. Nej istället för politisk detaljstyrning borde vi arbeta hårdare på att åstadkomma ett generellt bättre näringslivsklimat. SvD SvD DN Ekot

Inga kommentarer: