fredag 18 maj 2012

Kunskapsbaserad politik

När jag talar om politik brukar jag beskriva den om en kombination av vetenskap och konst. Genom att ta del av forskning och erfarenheter så vet man ganska väl vad som borde göras. Därefter tillkommer dock ytterligare ett par faktorer. Stämmer forskningen med mina värderingar och går det att skapa majoritet för politiken. Det är här konsten kommer in i bilden. En skicklig politiker både följer och leder det vill säga både beaktar opinionen och driver densamma. Finansminister Anders Borg och Anna Kinberg Batra beskriver i en debattartikel i SvD detta fenomen och riktar samtidigt kritik mot Socialdemokraternas brist på att ta till sig forskningsresultaten när de inte stämmer in med deras förutbestämda retorik. I en internationell jämförelse så är svensk politik mycket rationell och bygger till stor del på opolitiska expertråd. Jag tycker att det är mycket bra och något som vi ska slå vakt om. Den finansiella krisen som nu sveper över Europa och USA består till mycket stor del på att politiken inte lyssnat på expertråd. Därför känns det extra bra när två av Moderaternas tyngsta företrädare så tydligt tar ställning för en kunskapsbaserad politik. Lite tråkigare men mycket bättre! SvD

4 kommentarer:

Anonym sa...

Se där ja, KTHs ledord fungerar även i politiken!

Ingenjörskonst är fina grejer, synd att samhällsvetare använder begreppet negativt i formuleringen "social ingenjörskonst" - de kan inte ha förstått innebörden i ordet.

Göran Pettersson sa...

Det är inte alltid två positiva ord tillsammans skapar något positivt. Social och liberal är exempel på två ord som jag föredrar var och ett för sig.

Nils Dacke sa...

Helt fel. Det är inte expertråd som hållit Sverige utanför den värsta krisen (än) utan att skulderna har lagts på privatpersoner istället för staten. ALLA västländer har problem mer eller mindre med den nya ordningen som innebär att länder som vi förut skrattade åt, konkurrerar ut oss på ALLA områden. Värdens framgångrikaste elektroniktillverkare, Samsung, vilket land och vem pratar om Philips eller Thomson idag. HAr vi några andra i Europa? Osv osv osv.

Nu har bostadspriserna stigit i 20 år, säg att dom sjunker i 20 år. Hur tror du att det scenariot påverkar makroekonomin?

Göran Pettersson sa...

Till Nils Dacke:
IMF, Finanspolitiska rådet m.fl. varnar just för hushållens skuldsättning. I denna fråga anser jag att politiken inte varit särskild snabb att ta till sig råden.