måndag 24 maj 2010

Ensam kvar i riksdagen?

Norrtelje Tidning har idag en förteckning över de lokala kandidaterna till riksdag och landsting. Det är totalt 31 personer från Norrtälje kommun som kandiderar men hur stora chanser har de olika kandidaterna verkligen att bli invalda? Om man går tillbaka till valresultatet 2006 så finner man att de flesta norrtäljekandidaterna är placerade rätt långt ifrån vad som då resulterade i en plats i respektive församling. Vid valet 2006 fick partierna följande antal mandat till riksdagen i vår valkrets.
Moderaterna 17, Centerpartiet 3, Folkpartiet 4, Kristdemokraterna 3, Socialdemokraterna 10, Vänsterpartiet 2 och Miljöpartiet 3. Om valresultatet 2010 blev det samma i Stockholms län blev det samma som 2006 så skulle jag (plats 7 på valsedeln 2010) och Per Lodenius (2) återväljas till riksdagen medan Jan Emanuel Johansson (17) skulle få lämna riksdagen. Ingen av de andra kandidaterna skulle heller vara nära en plats i riksdagen. Men resultatet 2010 kommer givetvis inte bli exakt som 2006. 10 juni redovisar SCB sin stora partisympatiundersökning där resultatet finns nerbrutet på valkretsar. Då får vi en ganska bra fingervisning om kandidaternas chanser. Vid den senaste SCB-undersökningen var resultaten enligt följande för vår valkrets. Moderaterna 45,2 % mot 38,4 % vid valet 2006, Centerpartiet (1,5/5,3), Folkpartiet (8,7/9,2), Kristdemokraterna (1,3/6,7), Socialdemokraterna (27,1/26,2), Vänsterpartiet (4,7/5,4) och Miljöpartiet (7,4/5,5). Om detta skulle bli valresultatet så skulle Centerpartiet troligen bara få ett mandat från Stockholms län. Men som sagts så många gånger tidigare så avgörs valet på valdagen. Opinionsundersökningarna ger dock en viss vägledning om tillståndet i väljarkåren.
Till landstingsvalet får jag anledning att återkomma i ett senare blogginlägg.

Inga kommentarer: