fredag 2 december 2011

Bra av riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige har idag utsett två nya vice riksbankschefer, Kerstin af Jochnick och Per Jansson. Det är två väl kvalificerade personer som tillsammans med fyra andra kollegor ska fatta de för svensk ekonomi så viktiga penningpolitiska besluten. De nya ledamöterna av direktionen kompletterar på ett bra sätt de tidigare ledamöterna. Det är också mycket bra att beslutet i riksbanksfullmäktige var enigt. I dessa oroliga tider är det viktigt att det finns ett starkt stöd för våra viktiga institutioner. Riksbanken ska när det gäller penningpolitiken vara oberoende och då är det viktigt att det finns ett brett politiskt förtroende för direktionens ledamöters oberoende. Per Jansson var förvisso statsekreterare i finansdepartementet 2006-2009 men såväl före som efter denna tjänstgöring har Per Jansson varit biträdande respektive chef för Riksbankens penningpolitiska avdelning. Det är Per Janssons avdelning som tar fram det viktiga underlaget inför direktionens penningpolitiska beslut. Det innebär att han har haft ett stort indirekt inflytande över den svenska penningpolitiken. Jag har inte hört någon kritik om att Per Jansson inte skulle ha genomfört detta viktiga uppdrag på ett oberoende sätt i enlighet med god svensk ämbetsmannatradition. Jag skulle till och med vilja påstå att Per Janssons hittillsvarande befattning är mer känslig än hans kommande. Som ledamot av direktionen så blir Per Janssons inverkan på penningpolitiken offentlig i form av protokollen från de penningpolitiska mötena. Slutligen vill jag gratulera riksbanksfullmäktige till en väl genomförd rekryteringsprocess och Riksbanken till två nya väl kvalificerade direktionsledamöter. Riksbanken DN Ekot SvD

Inga kommentarer: