onsdag 14 december 2011

Studera - Samråd - Agera

Inom ett par månader kommer Sverige behöva göra ett viktigt vägval, jag tänker på frågan om vi ska ansluta oss till den nyligen presenterade så kallade europakten. Tyvärr verkar stora delar av det politiska Sverige drabbats av ett stort behov av att visa omedelbar handlingskraft. Kategoriska uttalanden om huruvida Sverige ska ansluta sig eller ej duggar tätt. Lyckligtvis håller sig statsministern lugn och använder den enligt min uppfattning enda vettiga beslutsmodellen. Först måste sakförhållandena redas ut, vad innebär pakten såväl juridiskt som politiskt. Därefter måste en analys göras om konsekvenserna för Sverige på kort och lång sikt. När detta är klart så borde partierna samråda med ambitionen att nå ett brett stöd för ett svenskt agerande. Först därefter är det dags att agera. Expressen DN Aftonbladet SvD

Inga kommentarer: