torsdag 1 maj 2014

Göran Persson vill återinföra den allmänna värnplikten

Det sägs att vi medelålders män systematiskt överdriver våra idrottsliga meriter från ungdomen, i Göran Perssons fall verkar det vara dugligheten som soldat som han minns fel, denna glömska leder hon nu fel i slutsatsen om försvarets personalförsörjningssystem.

Aftonbladet


13 kommentarer:

Magnus Redin sa...

När det blir klokt beror helt enkelt på hur mycket vi behöver rusta. Menar de allvar bör de höja försvarsbudgeten och utöka GMU platserna, ersätta GSS/T med GSS/K och låta förbanden växa. När det inte längre räcker att använda mera pengar behöver vi plikta till GMU.

Vi moderater borde göra samma sak, om vi menar allvar.

Anonym sa...

Själv tycker du att nuvarande personalförsörjningssystem fungerar då?

Anonym sa...

Första, och bedömningsvis sista, gången jag håller med Persson. Det var ett enormt strategiskt misstag att överge värnplikten, inte minst med förvirrade förhoppningar om att ett anställt försvar skulle bli billigare, eller åtminstone inte dyrare. När det gäller tillgänglighet, som var det främsta motivet till förändringen: Vad är det för skillnad, egentligen, på dagens kontrakterade soldater versus gårdagens krigsplacerade?

TRIDENT sa...

Ja, den nymoderata prestigen väger högre än sunt förnuft och erfarenhet.
Det kommer att göra ont i september när den skyhöga piedestalen välts omkull!

Personligen tycker jag att de som var med ich med tre rösters övervikt trumfade genom nuvarande katastrofala personalförsörjningssystem skulle skämmas!

Det fanns en gång, innan storhetsvansinne och den storsvenska expeditionskåren, då riket faktiskt hade en försvarsmakt - som dessutom var allas angelägenhet. Dessutom så fungerade den, i motsats till dagens nymoderata operettförsvarsmakt som knappt klarar av att bemanna högvakten...

Undrar vad vi ska skicka till Baltikum den dagen de behöver hjälp, för vi har ju tydligt deklarerat att vi inte ska vara passiva...

Den enda gripbara blir väl grenadjärvakten och en halv musikkår...

Anonym sa...

Intressant att Ukraina just samma dag återinför allmän värnplikt.

jan-olov sa...

Göran,

Vi befinner sig i ett mycket allvarligt läge i Europa.
Riksdagen beslutade att låta värnplikten vila 153-150 röster men gav också försvarsmakten uppdraget att planera så att den skall kunna återtas vid ofred.

Som underättelsebefäl bedömmer jag att den punkten är nådd och att riksdagen bör skyndsamt besluta att upphäva beslutet att låta värnplikten vila.
Det möjliggör att kunna ge ÖB bemyndigande att inkalla kompletta förband till krigsförbandsövningar efter beslut av riksdagen 6-9 mån efter.

Vi behöver ta det steget nu Göran Pettersson -det börjar bli allvar på riktigt tyvärr.

Kn jan-olov Holm Hv underättelsebefäl

jan-olov sa...

Göran,

en sak till
Det var inget fel på våra värnpliktiga som utbildades på slutet av den selketiva värnplikten.
Det heller inget fel på de finska eller norsk vpl soldaterna så länge de repetitionsövas!
Det var det som var det grundläggande felet med det förra systemets tillämpning att utbilda utan att krigsplacera och öva.
VU66 systemet däremot var genomtänkt och när vi övade så kunde vi lösa våra huvuduppgifter
när budgetregulatorn slog så eroderade systemet.

jag tror att en mix av GSS/K GSS/T och selektiv värnplikt torde vara den lösning som är mest framkomlig nu för att få en stabil personalförsörjning med könsneutral mönstringsplikt som grund.

Den omedelbara lösning är dock att häva den vilande värnplikten se föregående inlägg för att möjligöra KFÖ/beredskapsövningar för samtliga förband i vår försvarsmakt .

Kn jan-olov Holm Hemvärnsunderättelsebefäl

Göran Pettersson sa...

Personalförsörjningssystemet är under översyn. Det stora misstaget enligt min uppfattning var att reformeringen inte startade redan med försvarsbeslutet 2004. Så här stod det i perspektivplaneringen
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/Perspektivplan/rapport5.pdf

Magnus Redin sa...

Det hade varit bra om insatsorganisation 2014 varit bemannad 2014...

Jan-Olov har en blytung poäng i att en återinförd värnplikt skulle göra det möjligt att repetitionsutbilda redan utbildade soldater.

Vi har materiel, soldater och en god statsekonomi så försvaret skulle kunna stärkas snabbt, det är bara det att ingredienserna inte används.

Själv hoppas jag att vi inte överger GSS kontrakten som inkluderar utlandstjänst. Att det är lätt att agera utomlands är en nyckel för att fylla solidaritetsdeklarationen med innehåll och det blir även enklare att gå med i Nato.

Att börja plikta uppfattas som ett politiskt hot mot den här förändringen men måste man vara så orolig?

TRIDENT sa...

Det stora problemet var inte att reformen inte startade 2004 utan att den inte kördes direkt i tuggen!

Sverige har varken behov av en storsvensk expeditionskår eller en yrkesarme. Lärdomar behöver ju varken nymoderater eller FML dra...
Tyskland, Nederländerna för att nämna några....

Men vi är ju svenskar så vi behöver inte lära av andras erfarenheter....

Prestige handlar det om nu, inte landets bästa!

Tack och lov ser det ut som att det kommer att rensas i de nymoderata leden efter september! Ska bli spännande att se vilka huvuden som rullar när det ska utkrävas ansvar för katastrofvalet....

Anonym sa...

Israel, Norge eller Finland skulle aldrig överge värnplikten som grund för sin soldatrekrytering. Inte heller Ryssland. Huvuddelen av de ryska förbanden är värnpliktiga. Varför ska ett till befolkningen litet land som Sverige försöka sig på att ha anställda soldater? Vårt land saknar såväl de samhälleliga som ekonomiska förutsättningarna för att ha anställda soldater. Sverige saknar en utbredd fattig underklass som kan rekryteras och personalkostnaderna för soldater har per given enhet mer än 10-dubblats sedan värnplikten gjordes vilande i vårt land. Dessutom är inte den personella kvaliteten, yrkeskunskapen hos soldaterna numera högre än hos de värnpliktiga. Detta beror på dels att det idag inte finns fungerande strukturer för att skapa förståelse för förbandsssytem som kompanier, bataljoner och brigader. Detta för att dessa enheter inte längre existerar-det har Sverige inte råd med... Aktivera omgående värnplikten.

Janne Gustafsson sa...

Det finns inget annat alternativ än värnplikt för ett befolkningsmässigt litet land med stor yta. Återinför värnplikten!

Anonym sa...

Göran - vad är du ute efter??? Är det ytterligare ett obegåvar nymoderat påstående att vi har ett bättre försvar nu än t ex år 1990? Att dagens soldater är bättre än värnpliktssoldaterna 1990? Tycker du att Göran Persson, en malaj, var representative för gårdagens värnpliktsförsvar? Fattar faktiskt inte vad du är ute efter? Gör du det själv? 1990 hade vi t ex över 20 bataljoner jägarsoldater - bara kust- och fallskärmsjägare hade vi 4 bataljoner av - ungefär lika många som vi idag har för våra 8 halvbesatta bataljoner och då med mediokra soldater. Utöver jägarförband hade vi Norrlands-, mek- samt infanteribrigader - dessa utrustade med bandvagnar, pansarfordon och stridsvagnar. År 2000 hade vi dessutom tillförts stridsfordon 90 samt strv Leopard 2. Problemet är i första hand inte storleken på försvarsanslaget utan hur det används. Finland t ex har ett starkt försvar till en kostnad av 30 miljarder årligen - 10 miljarder mindre än Sverige. Problemet är den nymoderata inkompetensen - oförmågan att bygga ett starkt försvar, oförmågan att hantera en exploderande kriminalitet, oförmågan att upprätthålla en fungerande högkvalitativ sjukvård och oförmågan att återskapa en fungerande skola. Detta är orsakerna till att ni måste bort I år - nymoderaterna har visat sig vara icke rumsrena vad det gäller försvars- och säkerhetspolitik, inte mogna eller kompetenta att styra Sverige. De nyttiga idioter inom nymoderaterna som har försvarat försvarsnedskärningarna är förbrukade för got inom Svensk politik. Bara I år så drar nymoderaterna in, trots omvärldsläget, ytterligare 500 miljoner på förbandsverksamheten. Som sagt - inte rumsrena.