lördag 24 december 2011

Är marknaden bra eller dålig?

Mats Persson skriver på dagens Brännpunkt klokt om europakten och marknaden. Det har på senare tid blivit populärt hos politiker att tycka att marknaden har fel. När marknadspriset på något inte sammanfaller med det pris politikern skulle vilja se så klagas det på marknaden och rösten höjs för mer statlig och överstatlig reglering. I en marknadsekonomi är det viktigt att det finns god konkurrens och att staten därefter inte intervenerar och överrider marknaden. I de flesta fall har ekonomisk bubblor skapats just för att staten överridit marknaden. Den amerikanska bolånekrisen berodde t.ex. till stor del på att välvilliga politiker förmått bankerna att låna ut pengar till personer som inte uppfyllde de grundläggande kraven på att få lån. På samma sätt förhåller det sig, som Mats Persson så väl beskriver, med eurokrisen. Marknaden har inte fått verka fullt ut och därigenom har vissa länder kommit för långt ut på den tunna isen. Istället för att vinterbada nära strand har de nu kilometervis av för tunn is runt omkring sig.

Jag har under hösten i ett flertal avsnitt av Den politiska talradion diskuterat denna problematik med bland andra Johna Norberg, Andreas Cervenka och Rolf Gustavsson. Du finner dessa program på talradions hemsida.

SvD