onsdag 7 december 2011

Missriktat intresse för SCB:s mätning

Idag kommer SCB:s stora partisympatiundersökning. Undersökningen har tilldragit sig ett stort intresse och det sägs att resultatet kommer att få betydelse för det fortsatta förtroendet för Håkan Juholt. SCB:s mätning är mer omfattande än de andra institutens mätningar och därigenom är resultatet pålitligare och dessutom är det möjligt att i med rimliga spridsningsmått att bryta ned resultatet geografiskt. Undersökningen är dock inte helt aktuell, mätperioden omfattar troligen hela november månad. Under normala förhållanden är detta inget större problem då opinionen är ganska stabil. Men i dagens mycket turbulenta tid så är mätperioden viktig. Dagens undersökning omfattar följdaktligen inte perioden för t.ex. Socialdemokraternas förtroenderåd. SCB:s undersökning redovisas 09.30 och det kommer att finnas anledning att återkomma till resultatet. SvD Expressen

3 kommentarer:

Anonym sa...

Om man skall göra en opinionsmätning för november månad bör man sprida ut mätningen över alla månadens dagar för att få det jämna opinionsflödet.

Det blir en mer representativ siffra för respektive månad jämfört med mätbolag som nöjer sig med att ringa runt eller kolla webpanelerna några få dagar i en månad.

Du kan alltid föra fram det argumentet att opinionsmätningen är gammal, andra sidan av myntet är att de bara mätt några dagar i den månaden som de påstår att opinionen är på ett visst sätt.

Göran Pettersson sa...

SCB:s mätning är i många stycken överlägsen de andra institutens. Min inväning denna gång gällde snarare tolkningen av mätningen. Resultatet var i allt väsentligt i överensstämmelse med andra undersökningar som genomförts under samma period.

Anonym sa...

Om man mäter på ett visst sätt och förändrar intervallet på opinionsmätningarna på grund av turbulenta förhållanden då frångår man det mönster som mäter på samma sätt med samma intervall och då får man inte bra jämförbara siffror.

Om det blivit mer markanta förändringar så kommer det alltid att synas på nästa mätning.

Om man anpassar mätningarna tidmässigt till vissa politiska saker som händer så kan man nästan säkert få siffror man söker efter trots att det kan vara siffror som representerar en temporär dipp.