söndag 1 januari 2012

2012

Jag har inte avgett några nyårslöften. Men så här på årets första dag finns det anledning att fundera på vad som 2012 kommer att innehålla.

I mitt riksdagsarbete i finansutskottet så torde den europeiska statsfinansiella krisen med dess effekter att följa oss under hela året. Jag kommer också att fortsätta mitt arbete med kommunal ekonomi. Tanken är att besöka ett antal kommuner och samtala med kommunstyrelseordförandena om finanspolitik på kommunnivå. En annan uppgift inom utskottet är kontakterna med OECD. OECD är en kvalificerad expertorganisation vars studier borde utnyttjas mer i medlemsländerna.

Den politiska talradion fyller fem år till hösten och det skulle väl förtjäna att uppmärksamma på något sätt. Till formerna för det får jag återkomma.

Kommunalpolitiskt blir det givetvis fokus på skolan. Jag hoppas att vi under året kan ta fram en plan för skolverksamheten som skapar bättre förutsättningar för skolans pedagoger att genomföra sin verksamhet.

På bloggen kommer jag givetvis också följa det amerikanska presidentvalet. Redan nästa vecka räknar jag med att kunna rapportera från det inledande primärvalet i New Hampshire (Iowa är enligt min uppfattning inte inte fullvärdigt primärval).

Inga kommentarer: