söndag 15 januari 2012

Rikskonferens på distans

Folk och Försvars Rikskonferens har inletts i Sälen. För egen del följer jag konferensen från Lohärad via Bambuser, Twitter och Facebook. Rikskonferensen har en central roll i svensk försvarspolitisk debatt, detta märks inte minns idag då flera tidningar tar upp försvarspolitiken på såväl nyhets-, ledare- och debattplats. Det är bra att försvars- och säkerhetpolitiken tar större plats. Det är också befriande att debatten nu börjar handla om den hårda kärnan och att resonemangen om klimat och miljö tonats ned. Att försvarsministern väljer att lyfta blicken i sitt tal och problematiserar runt Europas försummelser när det gäller den egna försvarsförmågan är befriande. Samtidigt så tycker jag att den svenska försvarsdebatten i allt för hög grad präglas av skönmålningar och bristande långsiktighet.

SvD Wiseman Försvar och Säkerhet

Inga kommentarer: