söndag 19 februari 2012

Biståndspolitikens logik

De senaste veckorna har biståndspolitiken fått ökad uppmärksamhet. Biståndsminister Gunilla Carlsson bidrog till debatten genom att deklarera att Sverige borde överge de direkta bidragen till mottagarländernas budgetar. Skälet till denna ändrade inriktning sades vara de mycket tveksamma resultaten denna form av bistånd haft. Biståndspolitiskdebatt handlar tyvärr sällan om resultatet av biståndet utan mer om resursförbrukningen. Om resursförbrukningen blir målet leder det lätt till en missriktad kultur. Hanne Kjöller ger i dagens DN några exempel på dålig kultur. Förra året intervjuade jag författaren och debattören Fredrik Segerfeldt om bland annat bistånd. Du kan lyssna på samtalet på Den politiska talradion. SvD SvD

Inga kommentarer: