måndag 6 februari 2012

Hildebrandt om soldatkraven

I förra veckan kritiserade jag den upprörda debatten om Försvarsmaktens översyn av de formella kraven för att bli soldat. För egen del är jag av uppfattningen att man ska vara mycket återhållsam med att ställa formella krav. Dessa formella krav är ofta lätt mätbara men bidrar ofta endast till att begränsa urvalet av kandidater. Jag lyfte i mitt blogginlägg att det inte finns några formella utbildningskrav på vare sig riksdagsledamöter eller ministrar. Sedan dess har debatten gått vidare. Försvarsmaktens personaldirektör och försvarsdebattören och författaren Johanne Hildebrandt har i tankeväckande inlägg påtalat bristerna med att begränsa urvalet.

Inga kommentarer: