torsdag 9 februari 2012

I Turkiet på demokratiuppdrag

Denna vecka är riksdagen plenifri. Det innebär att det inte är vare sig utskottsmöten, kammardebatter eller voteringar. De plenifria veckorna ger möjligheter att utföra andra uppdrag. För egen del tillbringar jag några dagar i Turkiet på uppdrag av Jarl Hjalmarson stiftelsen. Turkiet är enligt min uppfattning ett synnerligen betydelsefullt land. Det utgör såväl geografiskt som kulturellt en brygga mellan Europa och Mellanöstern och i förlängningen Nordafrika. Tyvärr har flera EU-länder försämrat möjligheterna att knyta det strategiskt viktiga Turkiet närmare EU. Idag ska vi samtala med parlamentariker, statsvetare och journalister om Turkiets arbete med att förändra sin konstitution. Det är viktigt att utvecklingen i Turkiet fortsätter mot demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna. I Den politiska talradion har jag uppmärksammat utvecklingen i Turkiet i tre program. Du kan lyssna på dem genom att följa nedanstående länkar. EU behöver Turkiet Thomas Gür om det turkiska valet Svensk-Turkiska Riksförbundets ordf. om tillväxt, AKP och EU

Inga kommentarer: