måndag 4 maj 2009

Klokt och oklokt om pensionssparande

Det börjar dra ihop sig till Centerpartiets partistämma. Det innebär att etern fylls av spännande politiska utspel. I ett av förslagen föreslår riksdagsledamoten Jörgen Johansson att avdragsrätten för pensionssparande ska slopas och att pengarna istället ska konsumeras av kommuner och landsting. Förslaget har sina poänger och stora fel. Det är rätt att den nuvarande avdragskonstruktionen riskerar att missgynna dem som när de gör inbetalningarna har en inkomst under brytpunkten. Likaså är det rätt att det finns svagheter med att ge skatteuppskov då det kan visa sig svårt att följa pengarna och att det därigenom kan bli godtyckligt vem som slutligen kommer att betala skatten. Det är också olyckligt om vi premierar sparande för att arbeta mindre. Däremot borde vi med hjälp av skattesystemet premiera privat sparande. Istället för att slopa det nuvarande systemet borde det omformas. På en punkt är dock Jörgen Johansson enligt min uppfattning helt fel ute. Han anser att kommuner och landsting om skatteavdraget slopas kan använda de ”frigjorda” pengarna för konsumtion idag. Vad han då bortser från är att skatteavdraget inte är något avdrag utan snarare ett skatteuppskov. Skatten ska betalas när pengarna tas ut. Om kommuner och landsting skulle tillåtas tillgodoräkna sig dessa pengar redan idag så kommer deras alternativt statens ekonomi att försämras i framtiden. Beaktande kommuner och landstings stora pensionsåtaganden (de facto en skuld) så vore det mycket olyckligt om man gav sig in på denna linje.

Expressen

Inga kommentarer: