tisdag 12 maj 2009

Sahlin och Östros sätter partiets intressen före Sveriges!

All heder åt Peter Eriksson som i dagens DN Debatt klarlägger ett känt faktum. Genom sitt agerande i frågan om förmögenhetsskatten så skadar firma Sahlin och Östros det svenska företagsklimatet. Gissningsvis har de gjort en analys som visar att frågan om att införa en förmögenhetsskatt vinner gehör hos dåligt pålästa väljargrupper. De förstår också att de genom sitt hot bidrar till att kapital inte återvänder och därigenom skadar ekonomin och i förlängningen den sittande regeringen. Jag har mycket svårt att tro att nationalekonomen Östros innerst inne anser att införandet av en förmögenhetsskatt är bra för Sverige. Däremot har han säkert kommit fram till att han och Sahlins agerande gynnar Socialdemokraternas väljarsiffror. Allt tyder på att Sahlin och Östros sätter partiets intressen före Sveriges och hennes medborgare.

Inga kommentarer: