lördag 9 juni 2012

Ryssommar!

Om elva dagar slår rikdagens talman klubban i bordet och önskar riksdagsledamöterna en trevlig sommar. Enligt planerna ska riksdagen inte samlas igen förrän till riksmötets öppnande 18 september. Riksdagen stänger dock inte igen i tre månader utan viss verksamhet fortgår. Det är högst troligt att EU-nämnden kommer kallas till möte för att delge regeringen riksdagens syn inför olika ministermöten inom EU. Om krisen inom eurozonen fördjupas kan det inte uteslutas att finansutskottet, där jag själv är ledamot sedan sex år tillbaka, återkallas. För egen del kommer jag under riksdagens sommaruppehåll ägna rätt stor del av min tid till frågor relaterade till Ryssland. För två månader sedan tackade jag ja till att under juli och augusti ha en praktikant. Praktikanten, Yuliya Barsukova, studerar europeisk politik vid Princeton Universitet i USA. Jag tycker att det är viktigt att vi riksdagsledamöter vidgar våra vyer och bygger internationella nätverk. Jag är dessutom en stark anhängare av goda transatlantiska relationer vilket gjorde valet enkelt när det kom en förfrågan från en student vid ett amerikanskt toppuniversitet. Men betydelsen av detta praktikantprogram kan visa sig att vara större än jag från början hade tänkt mig. Yuliya Barsukova är rysk medborgare. Utvecklingen i Ryssland har slagit in på fel väg. Det kommer många oroande tecken från Kreml. Putin har efter sitt återinträde som president vidtagit ett antal åtgärder för att begränsa oppositionens möjligheter. Det görs även uttalanden som kan tolkas att man närmast vill gå tillbaka till Sovjetunionens dagar. General Makarovs uttalande vid sitt besök i Finland är ytterligare ett exempel på att utvecklingen går i fel riktning. Därför kommer det för min del att bli en ryssommar såsom mentor för en praktikant. Genom att förse henne med goda exempel på hur ett demokratiskt samhälle kan organiseras hoppas jag kunna inspirera denna unga person till att ta aktiv del i utvecklingen av sitt hemland. Hennes två månader långa program kommer ha ett omfattande innehåll utgående från uppdraget som riksdagsledamot. Jag räknar med att vi förutom riksdagen kommer att besöka departement, myndigheter, organisationer och företag. Yuliya Barsukova kommer dessutom att få delta i Jarl Hjalmarson Stiftelsens sommarskola inriktad mot ungdomar från Östeuropa och Kaukasus. Jag hoppas att årets praktiktjänstgöring kan bli början på ett långvarigt praktikantsamarbete med studenter från Princeton Universitet. Vår säkerhet skapas inte enbart och kanske inte heller främst genom vapenmakt. Det är ett centralt svenskt säkerhetsintresse att våra grannländer är stabila demokratier. I sommar kommer jag därför att fortsätta mitt arbete för svensk säkerhet, denna gång dock utan uniform. DN SvD

5 kommentarer:

Anonym sa...

Vi är flera som varnat för utvecklingen i Ryssland i flera år.
Nu börjar det bli otäckt.
Att den svenska regeringen skall börja ta konsekvenserna för vad som är på väg att hända är säkert att hoppas för mycket.
Försvarsministern anser ju att våra grannländer rustar ner.
Hon vill inte se att det enda grannlandet som inte är demokratiskt och potentiellt skulle kunna utgöra ett hot mot Sverige tokrustar.

Arma oss.

//Jonas75

Anonym sa...

Kommer moderaterna verka för ett relevant svenskt försvar? Varför uttala en solidaritetsförklaring när Sverige inte kan uppfylla dess innebörd?

Anonym sa...

Mer intressant - när bedömer Du det att det finns politiskt "manöverutrymme" att initiera den ofrånkomliga diskussionen om svenskt NATO-medlemskap ?

Kan man hoppas på att det blir en delmängd av den försvarsministerns utlovade försvarsberedning !?!?!

Göran Pettersson sa...

Tack för era kommentarer. Jag utgår från att Moderaterna kommer att vara det ledande försvarspartiet även i fortsättningen även om det inte säger så mycket. Solidaritetsförklaringen är enligt min uppfattning möjligen ett mellansteg på vägen mot ett Nato-medlemskap. Om inte är den svårförstålig. Jag hoppas att det blir lite mer fart i Nato-debatten. Det kommer dock krävas ett omfattande opinionsbildande innan det finns majoritet för ett medlemskap.

Anonym sa...

Ännu mer relevant - NATO-frågan kommer tyvärr inte bli aktuell inom överskådlig tid. Fram tills dess behöver vi ett eget försvar värt namnet.