lördag 17 maj 2008

Finns det något gott i dagens kaos?

Ordspråket lyder ”Inget ont som inte har något gott med sig”. Kan det ha någon giltighet på det försvarskaos som råder? Låt mig göra ett försök.

1. Försvars- och säkerhetspolitiken har kommit i fokus. Det är bra detta är statens kärnuppgifter och de har hamnat i skuggan av diverse mer trendiga frågor. Vi får se hur länge allmänhetens intresse kvarstår.
2. ÖB uttalade de befriande orden om att försvarsförmågan inte är tillräcklig. Det är bra att vi nu får en förnyad debatt om hoten och utmaningarna. Hotbildsbeskrivningarna har inte hängt med utan i allt för stor grad relaterat till att gårdagens hot, Sovjetunionen, inte längre finns.
3. Kritiken mot försvarsberedningens egendomliga slutsatser har tilltagit. När försvarsberedningen kom fram till att det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige var klimatförändringarna så slog man enligt min uppfattning ett nytt rekord i trendkänslighet.
4. Ineffektiviteter i Försvarsmaktens ekonomistyrning har tydliggjorts. Förhoppningsvis innebär det att de kan rättas till, men det tror jag först när jag ser det.

Vad behöver Sverige göra för att ta sig ur det försvars- och säkerhetspolitiska moras i vilket vi befinner oss. Trappan måste städas uppifrån. Det krävs en omvärdering av Sveriges säkerhetspolitik. Jag hoppas att trycket ökar på de två största partierna att ta sitt ansvar och skyndsamt påbörja opinionsbildningen och underlagsarbetet för en ny och ändamålsenlig svensk säkerhetspolitik.

SvD SvD DN Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Du upplever det alltså inte alls besvärande att din försvarsminister i praktiken avfärdar behovet av försvar för Sveriges territorium?

Finansen och försvarsdepartementet försöker lägga allt fokus på ekonomistyrningsproblemen när alla kan se att problemet ligger i att anslagen inte svarar mot DE POLITISKT fastlagda ambitionerna.

Det senaste exemplet är Red Flag - gissa en gång vem som kommer att avkrävas ansvar för den merkostnad som den flaggviftningen kostar flygvapnet: regeringen som beordrar den eller ÖB?