söndag 11 maj 2008

Veckans nyhetsbrev


Här nedanför finner du mitt senaste nyhetsbrev. Jag försöker skriva ett kort nyhetsbrev varje vecka. I brevet finns det länkar som gör att du kan starta det senaste avsnittet av den politiska talradion dinledamot.se. Om du vill ha nyhetsbrevet direkt i din mailbox så skicka bara ett epostmeddelande till Jacob Birkeland.
_____________
Din ledamot.se Nyhetsbrevet – 9 maj

Jag är nyss hemkommen från en tiodagars studieresa i USA. Huvudsyftet med resan var att studera den finansiella situationen i USA dels vad avser krisen bland låneinstituten dels obalanserna inom de offentliga finanserna. Därutöver har jag också gjort ett antal besök med inriktning på försvars- och säkerhetspolitik samt studerat hur man bedriver lokala valkampanjer i USA.

Tillsammans med tre moderata ledamöter ur riksdagens finansutskott besökte jag och Jacob (min politiske sekreterare) ett stort antal aktörer och experter inom finans- och penningpolitiken. Det var mycket intressant att få den nu pågående finansiella krisen beskriven av många olika aktörer med delvis olika intressen. Den bild som efterhand blev allt klarare kan sammanfattas på följande sätt.

Den amerikanska ekonomin är till stor del (ca 70 %) driven av privat konsumtion. Under ett antal år har amerikanerna ökat sin konsumtion genom att öka belåningen av sina hus. Låneinstituten har ökat utlåningen bland annat genom att erbjuda nya principer för utlåningen. Bland annat har man erbjudit lån som de första åren haft en relativt låg ränta men som därefter övergått till lån med rörlig ränta. Systemet har byggt på ständigt höjda fastighetsvärden och därmed kopplad ökad låneram. Den aggressiva försäljningen har delvis berott på att säljsidan haft volymstyrd provision. Dessa relativt osäkra lån har sedan förpackats till finansiella instrument som sålts vidare till olika finansiella företag. I samband med vidareförsäljningen har det genomförts en kreditvärdering genomförts av instrumenten. Här har det visat sig att kreditvärderingen inte fungerat. Kreditvärderarna har, troligen i sin ambition att få många uppdrag, varit tämligen generösa med att ge högt kreditvärde för dessa nya finansiella instrument. På detta sätt har det blåsts upp en bubbla som förutsatt ständigt höjda fastighetsvärden för att inte spricka. När så värdestegringen uteblev så föll systemet ihop såsom dominobrickor ställda efter varandra med enorma kreditförluster som följd. Slutsatserna man kan dra av det ovanstående är förskräckande enkla.
En sparad slant är bra.
Var återhållsam med belöningssystemen till den som lever på att ta risker med andras pengar.
Om du inte förstår ett finansiellt erbjudande och det verkar vara för bra för att vara sant så är det antagligen det.

Även inom amerikanska statsfinanserna är det stora strukturella problem. Under flera år har man dragits med stora budgetunderskott och framtidsutsikterna är mörka. Anledningen till de dystra framtidsutsikterna är de skenande kostnaderna för hälso- och sjukvård. I Sverige är notan för hälso- och sjukvård cirka 9 % av BNP emedan den i USA är hela 17 %. Även här spelar incitamentsystemen en viktig roll. Genom sjukförsäkringarnas utformning så är det ekonomiskt lönsammare att vara specialist än allmänläkare. Specialisterna genomför dessutom fler inkomstbringande tester än vad som kan tyckas nödvändigt. Nya tekniska framsteg innebär också att efterfrågan på hälso- och sjukvård hela tiden ökar. Allt detta sammantaget gör att det kommer att krävas radikala grepp för att få ordning på de amerikanska statfinanserna. I dagsläget är dock det politiska systemet i stort sett paralyserat. Det är valår och partierna är mycket ovilliga att genomföra breda uppgörelser.

Studieresan innehöll också en försvars- och säkerhetspolitisk del. Jag återkommer till slutsatserna därifrån i ett kommande nyhetsbrev.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och göra lite reklam för de två senaste avsnitten av den politiska talradion dinledamot.se.
I förra veckans avsnitt var vår gäst folkpartiets ledare för riksdagsgruppen Johan Pehrson. Det blev ett spännande och roligt samtal. Programmet kan avlyssnas via Internet, adressen är http://media.libsyn.com/media/dinledamot/2008-05-02_V18.mp3

Den här veckans program är inspelat i USA. I programmet lämnar jag och Jacob en rapport från vår då pågående USA-resa. Adressen för det programmet är http://media.libsyn.com/media/dinledamot/2008-05-09.mp3

Du finner alla avsnitt av radioprogrammet på sidan http://dinledamot.libsyn.com

Med vänliga hälsningar
Göran

Inga kommentarer: