tisdag 27 maj 2008

Klokt besked från regeringen!

Så kom då det väntade beskedet. Regeringen kommer att tilldela åklagarväsendet medel så att de kan lösa sina viktiga uppgift. Rikåklagaren har begärt 59 miljoner i extra anslag. Jag uppskattar att regeringen bedriver en stram budgetpolitik men när det gäller rättsväsendet så får inte medelsbrist sätta stopp för verksamheten. Dock vidhåller jag vad jag skrev i ett tidigare inlägg. Rättsväsendet måste genomgå samma regelförenkling som görs på företagarsidan. Lagstiftningen och regelverken måste granskas för att regering och riksdag därefter ska kunna undanröja dålig lagstiftning som leder till en dyr, ineffektiv och i vissa fall rättsosäker rättskedja.
SvD DN SvT

Just nu pågår en Internetomröstning om Podradiopriset. Du finner mer information om den politiska talradion och omröstningen om du följer denna länk.

Inga kommentarer: